Automatyczne pobieracze próbek BKSA

Automatyczne pobieracze próbek BKSA

Kontrola jakości procesów produkcyjnych, jak również badanie jakości produktów końcowych, jest niezbędna do utrzymania powtarzalności oraz jakości produkowanych substancji. Cykliczne próbkowanie surowców realizowane za pomocą pobieraczy próbek w trakcie produkcji jest niezbędne do przeprowadzenia analizy laboratoryjnej charakterystyki pobranego materiału. Na podstawie wyników badań ilościowo- jakościowych substancji określana jest jakość badanej próbki a w dalszej perspektywie podejmowana jest decyzja, czy dana partia produktu spełnia określone wymagania i normy, oraz czy należy przeprowadzić korekcję procesu produkcyjnego. Pobieracze próbek przeznaczone są do pracy w wielu gałęziach przemysłu: spożywczym, chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym, cementowym, rafineryjnym i innych.

Pobór próbek materiałów sypkich może być przeprowadzany na różne sposoby, w zależności od rodzaju procesu technologicznego i typu materiału przeznaczonego do próbkowania. Na ten moment można wydzielić dwie główne kategorie poboru próbek: ręczny i automatyczny, realizowany zazwyczaj za pomocą urządzeń zasilanych elektrycznie. Każda z wymienionych opcji posiada zalety i wady, warto zastanowić się, którą z metod wybrać na własnej linii technologicznej.

Manualne pobieranie materiałów z pewnością jest najtańszym rozwiązaniem, aczkolwiek nie jest też rozwiązaniem najlepszym oraz paradoksalnie… tanim. Dlaczego? Ręczny pobór próbek wymaga od operatora zatrzymania produkcji i ponownego uruchomienia całej instalacji produkcyjnej. Manualny pobór próbek wymusza więc przestoje a to generuje znaczne koszty.

Natomiast automatyczny (odpowiednio dobrany pod konkretną aplikację pobieracz próbek), jest rozwiązaniem eliminującym koszty generowania przestojów linii produkcyjnej oraz ograniczającym ryzyko wypadku przy pracy. Reprezentatywność próbki oraz wiarygodność wyników badań laboratoryjnych również jest w takim wypadku znacznie zwiększona. Automatyczne pobieracze próbek produkcji BIKO-SERWIS mogą być zainstalowane zarówno w przesypach i zbiornikach magazynowych.