Granulacja

Biko Serwis

Granulacja oraz Mikrogranulacja

Granulacja jest stosowana, aby uzyskać wygodną, akceptowalną przez użytkowników końcową formę produktu, często granulowane są surowce, bądź półprodukty, aby ułatwić, bądź nawet umożliwić ich stosowanie w odpowiednich technologiach. Przykładem może być granulacja surowców, czy odpadów komunalnych, kopalnianych, przed ich przetworzeniem, jak również stałych biopaliw. Granulacja, czyli kontrolowana aglomeracja proszków o wysokim stopniu dyspersji jest techniką realizowaną w różny sposób, ale mającej na celu albo przygotowanie proszku do dalszych operacji technologicznych albo też nadania mu kształtu i własności charakterystycznych końcowego produktu (katalizatory, produkty przemysłu farmaceutycznego).

Procesowo i aparaturowo granulacja może być realizowana: bezciśnieniowo lub ciśnieniowo. Granulacja bezciśnieniowa może być prowadzona w złożu fluidalnym lub w swobodnie przesypującej się warstwie materiału granulowanego (granulatory dynamiczne, granulatory bębnowe, talerzowe, wibracyjne). Jeżeli granulacji podlegają surowce proszkowe, to niezależnie od tego, czy jest to granulacja ciśnieniowa, czy bezciśnieniowa, wykorzystuje się w procesie aglomeracji ciecz wiążącą.

Do najistotniejszych zalet granulacji bezciśnieniowej realizowanej głównie w granulatorach dynamicznych można zaliczyć:

Granulację produktów stosuje się w wielu technologiach wytwórczych. Ze względu na wielkość produkcji dominuje przemysł chemiczny, ale równie często stosuje się granulację w przetwórstwie żywności, jak również w wielu technologiach związanych z inżynierią środowiska. W przemyśle chemicznym formowane granulki nawozów dają możliwość uzyskania specjalnych właściwości dotyczących szybkości ich rozpuszczania. Klasyczne metody granulacji bezciśnieniowej są też stosowane do wytwarzania granulek wieloskładnikowych w takiej postaci, że poszczególne składniki nakładane są w formie warstw powierzchniowych, co determinuje kolejne ich uwalnianie w wyniku rozpuszczania.

 

Granulacja, określana również jako aglomeracja, peletyzacja, grudkowanie jest procesem łączenia drobnych cząstek, takich jak pyły, proszki w większe agregaty (granule), o określonej wytrzymałości mechanicznej o wielkości granulek powyżej 1 mm. Sam proces aglomeracji lub granulacji odbywa się za pomocą granulacji na mokro z dodatkiem cieczy lub alternatywnie za pomocą granulacji na gorąco.

Mikrogranulacja to proces wytwarzania granulatów o wielkości granulek poniżej 1 mm. Ten rodzaj granulacji do niedawna był domeną suszarni rozpyłowych i granulatorów fluidalnych.

Wytwarzanie mikrogranulek może być realizowane w granulatorach dynamicznych, gdzie duże szybkości przemieszczania materiału w obrębie wirnika (turbiny) umożliwiają uzyskiwanie również mikrogranulek. Stosowanie specjalnych wirników wspomaga ten proces i w warunkach przemysłowych uzyskiwanie granulatów w zakresie wielkości 0,1 do 0,7 mm jest osiągalne. Te zakresy uziarnienia granulek są np. pożądane w produkcji propantów i granulatów do formowania ciśnieniowego wyrobów ceramicznych, itd.

Jednym z bardziej perspektywicznych obszarów zastosowania mikrogranulacji w granulatorze dynamicznym jest produkcja granulatu do wytwarzania płytek ceramicznych i ceramicznych wyrobów formowanych ciśnieniowo, w tym izostatycznie. Jest to rozwiązanie bardzo ekologiczne w porównaniu z aktualnie stosowaną technologią polegającą na przemiale surowców na mokro i granulacji gęstwy w suszarni rozpyłowej.

Przedstawione techniki granulacji materiałów o specyficznych właściwościach jak również wykazane możliwości kształtowania nie tylko wielkości granulek, ale co równie istotne ich mikrostruktury jednoznacznie świadczą o wysokim stopniu uniwersalności intensywnego mieszalnika w procesach produkcji granulatów dla różnorodnych zastosowań.

Specjaliści BIKO-SERWIS posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji oraz eksploatacji urządzeń do granulacji służą pomocą w doborze odpowiedniego urządzenia zgodnej z wymaganiami Klienta co do jego wielkości i wydajności.

Oferujemy urządzenia i kompletne linie technologiczne procesu granulacji materiałów sypkich. Specjalizujemy się w granulacji nawozów, substancji chemicznych, paliw czy pyłów odpyleniowych.  W naszym laboratorium pracujemy nad składami mieszanek, optymalną frakcją i substancjami łączącymi.

Granulatory talerzowe BKDG

Proces granulacji bezciśnieniowej może być realizowany w granulatorach talerzowych, które wykonywane są w różnych wielkościach i wydajnościach. Mogą różnić się dodatkowym wyposażeniem, jak: system podgrzewania materiału, układy kontrolno-pomiarowe temperatury i wilgotności granulowanego materiału oraz różnego rodzaju układy dozowania materiałów płynnych oraz sypkich.

Granulatory talerzowe produkowane przez BIKO-SERWIS znalazły zastosowanie w wielu procesach granulacji bezciśnieniowej, główne obszary zastosowań to m in: materiały budowlane, ceramika, energetyka, odpady komunalne, materiały ogniotrwałe, nawozy sztuczne, przemysł szklarski, odlewnictwo, ochrona środowiska, metalurgia proszków. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie technologii mieszania i granulowania przemysłowego; jesteśmy ekspertami od materiałów sypkich.  Urządzenia wykonujemy zarówno ze stali węglowej jak i nierdzewnej. Granulatory talerzowe mogą być wyposażone w sterownik swobodnie programowalny, który umożliwia realizacje różnych funkcji: jak nastawę parametrów technologicznych, wizualizację procesu mieszania oraz archiwizację danych.

Na życzenie klienta mieszarki mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje:

Granulatory rurowe BKPG

Granulatory rurowe służą do peletyzacji, mikropeletyzacji i homogenizacji wielu rodzajów materiałów sypkich przy pomocy wysokoobrotowych bolców ustawionych w formie ślimaka. Urządzenie pracuje w sposób ciągły, osiągając znacznie większe wydajności niż granulatory porcjowe.
W porównaniu do granulacji talerzowej wymagana jest niższa wilgotność produktu (mniejsze zapotrzebowanie na lepiszcze), uzyskiwana wyższa gęstość i wytrzymałość mechaniczna granul oraz większy udział pożądanej frakcji, dochodzący do 98%. Średnica granul jest regulowana i wynosi 2-12 mm. Urządzenie jest także wykorzystywane do mieszania materiałów trudno podlegających homogenizacji.

Model
Średnica [mm]
Długość [mm]
Orientacyjna wydajność [m3/h]
Moc [kW]
BKPG 200
200
1500
0,6 – 1,2
15
BKPG 300
300
2100
1,2 – 2,4
30
BKPG 400
400
3000
2 – 4
37

Uwaga: wydajność, wielkość granul I udział lepiszcza są uzależnione od cech materiału I receptury. Ich określenie wymaga testów laboratoryjnych u producenta.

Opcje:

Granulatory zbiurnikowe BKSG

Granulatory BKSG są porcjowymi urządzeniami do otrzymywania okrągłych aglomeratów o średnicy 1-10 mm. Dzięki wykorzystaniu zjawiska ścinania wysokoobrotowego uzyskiwane cząstki mają wysoką gęstość i wytrzymałość mechaniczną oraz jest zmniejszone zapotrzebowanie na dodatki płynne.

Model
Pojemność zbiornika [ltr]
Pojemność robocza [ltr]
Moc mieszadła [kW]
Moc narzędzia tnącego [kW]
BKSG 20
20

10 – 15

2,2
1,1
BKSG 50
50
25 – 35
5,5
1,5
BKSG 100
100
50  – 75
11
3
BKSG 200
200
100 – 150
18,5
4

Uwaga: wydajność, wielkość granul I udział lepiszcza są uzależnione od cech materiału I receptury. Ich określenie wymaga testów laboratoryjnych u producenta.

Opcje: