Dozowanie

Biko Serwis

Dozowanie

Polega na precyzyjnym podziale produktu lub surowca na porcję, które następnie mogą być użyte (w określonej ilości) w procesie technologicznym. Dozowniki pozwalają stopniować nasilenie podawania materiałów sypkich. Nasza oferta obejmuje wolumetryczne i grawimetryczne systemy podawania materiałów sypkich, które dobieramy indywidualnie do każdej aplikacji i wymagań Klientów oraz ich budżetów. Nasze urządzenia cechuje wysoka funkcjonalność i precyzja działania, uzyskane dzięki połączeniu najwyższej jakości materiałów oraz zaawansowanego poziomu wykonania technologicznego. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, znajomości technologii przemysłowych, materiałoznawstwa, biegłości w doborze systemów ważących, możliwościom projektowym w dziedzinie mechaniki oraz tworzenia od podstaw produkowanych przez BIKO-SERWIS rozwiązań mają Państwo pewność, że produkt, który dostarczamy to najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane technologicznie urządzeni.

Dozowniki celkowe BKRV

Dozowniki celkowe mają szerokie zastosowanie w przemyśle. Instalacje technologiczne służące transportowaniu materiałów sypkich począwszy od granulatów po frakcję pylistą materiału / surowca wymagają zastosowania dozowników celkowych w procesach przesyłu, dozowania lub magazynowania materiałów sypkich. Urządzenia te nie nadają się się do dozowania materiałów o dużym uziarnieniu oraz materiałów kleistych, tworzących aglomeraty. Dozowniki celkowe można również zastosować w przypadku materiałów, które posiadają właściwości obklejające i źle spływające, a ich duża granulacja wymaga wstępnego kruszenia zbrylonego materiału lub cięcia jak np. w przypadku biomasy.

Pragniemy również wspomnieć, że wiele regionów Polski stosuje różne nazewnictwo dla dozowników celkowych. Spotykane są określenia takie jak zawór obrotowy, celka obrotowa, zawór gwieździsty, podajnik celkowy, śluza obrotowa czy turnikiet. Niemniej jednak, wszystkie powyższe nazwy określają  to samo urządzenie.

BIKO-SERWIS produkuje dozowniki celkowe o wysokich parametrach pracy, które zawsze są dostosowane do potrzeb naszych Klientów. Firma od wielu lat świadczy usługi w zakresie konserwacji i dozoru dozowników celkowych w już istniejących instalacjach technologicznych, daje nam to szeroki wachlarz wiedzy na temat podawaczy celkowych i specyfiki ich pracy. To z kolei gwarantuje dobór najbardziej optymalnych rozwiązań w urządzeniach które produkujemy.

Dobór dozowników celkowych przeprowadza się indywidualnie na podstawie zebranych informacji o procesie technologicznym, wydajności i rodzaju oraz właściwościach medium transportowanego. Na tej podstawie możliwe jest określenie typu i wielkości oferowanego dozownika celkowego jak również konfiguracji materiałowej korpusu, pokryw bocznych oraz koła celkowego. Możliwe jest również wykonanie celki obrotowej w konfiguracji materiałowej określonej przez klienta.

Nasze dozowniki posiadają certyfikację elementu ochronnego w systemach izolowania wybuchów (Dyrektywa 94/9/EC, EN 15089). Dozowniki celkowe montowane są pod silosami, urządzeniami transportowymi, filtrami i cyklonami jak również w instalacjach transportu pneumatycznego.

Zasada działania dozowników celkowych jest bardzo prosta. Każdy z dozowników celkowych składa się z walcowej komory, w której obraca się wirnik posiadający w zależności od sytuacji 6 lub 8 komór podających materiał. Wirnik napędzany jest motoreduktorem.

Korpusy dozowników celkowych w zależności od potrzeb technologicznych mogą być wykonywane z czarnej stali lub nierdzewnej. Do łopatek wirnika przykręcone są płytki uszczelniające, które mogą być wykonane z poliuretanu, silikonu, gumy lub w razie potrzeby z innych tworzyw sztucznych. Łopatki te oraz tarcze boczne są uszczelniającymi elementami wymiennymi urządzenia.

Wloty i wyloty dozowników celkowych zakończone są specjalnymi kołnierzami przyłączeniowymi, które mogą mieć kształt okrągły, kwadratowy lub prostokątny. Możliwe jest wykonanie owiercenia wlotów i wylotów według wytycznych klienta.

Temperatura materiału dozowanego w standardowym dozowniku celkowym nie powinna przekraczać 80 stopni Celsjusza. Przy wyższych temperaturach proponujemy dozowniki celkowe w wykonaniu specjalnym. Dla instalacji montowanych w strefach zagrożenia wybuchem stosowane są dozowniki celkowe z certyfikatem ATEX jako wyposażenie lub jako zabezpieczenie przed skutkami wybuchu tj. przed nagłym wzrostem ciśnienia oraz jako zabezpieczenie przed przedostaniem się płomienia.

Dozowniki zbiornikowe BKBD

Są to urządzenia przeznaczone do porcjowania i kontroli zużycia materiałów / surowców z szerokim zastosowaniem w instalacjach podawania i mieszania materiałów sypkich, używanych w przemysłowych procesach technologicznych. Dozowniki zbiornikowe pracują w oparciu o zasadę upływu wagi w czasie. Mogą zapewniać dozowanie porcjowe, jak i ciągłe, z bardzo wysoką dokładnością do 0.5%.

Dozowniki zbiornikowe inaczej zwane wagami porcjowymi stosowane są m. in. w młynach, kurnikach, mieszalniach pasz, zakładach przerobu tworzyw sztucznych, gdzie porcjują ziarno, granulaty, nawozy, pelet, otręby, mąkę i inne substancje sypkie

Są wyposażone w sterowniki z komunikacją analogową i cyfrową w różnych modułach transmisji danych. Opcja z hybrydowym ślimakiem dozującym pozwala na dozowanie w szerokim zakresie z wysoką dokładnością. Prostota działania dozowników zbiornikowych produkcji BIKO-SERWIS eliminuje awaryjność oraz ewentualne błędy w dokładności pomiarów. Doskonałe parametry metrologiczne i szybkość pracy to zdecydowanie cechy oferowanych przez nas urządzeń, mogą być oferowane w wersji legalizowanej oraz technologicznej. Są one zaprojektowane i wykonywane w różnych konfiguracjach w zależności od zastosowania i potrzeb naszych Klientów. Do pracy w strefie zagrożonej wybuchem proponujemy wersję w wykonaniu ATEX.

Dozowniki taśmowe BKBF

Dozownik taśmowy to przenośnik, którego konstrukcja została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o pomiarze przepływu materiału sypkiego.

Dozowniki taśmowe służą do płynnego, a zarazem równomiernego podawania materiałów o konsystencji sypkiej i kawałkowej o średniej i dużej gęstości nasypowej. Umożliwiają dozowanie w czasie transportu, zwłaszcza dla produktów trudno schodzących. Urządzenia te są z pewnością najbardziej uniwersalnymi rozwiązaniami do podawania materiałów sypkich, te produkcji BIKO-SERWIS zostały zaprojektowane do pracy w najtrudniejszych warunkach, w szczególności w przemyśle ciężkim. Stacje z dozownikiem taśmowym są powszechnie użytkowane między innymi w zakładach produkcyjnych, kopalniach i magazynach. W zależności od typu wagi, urządzenia te mogą mieć także funkcje porcjujące i dozujące.

Taki praktyczny sprzęt służy przede wszystkim do transportu materiałów na kolejnych etapach produkcji, selekcji surowców, przenoszenia kruszyw i ich załadunku do pojazdów transportowych. Wysoka jakość wykonania oraz wytrzymałe materiały pozwalają na długotrwałą i bezawaryjną pracę, zapewniając jednocześnie wysoką dokładność dozowania. Dozowniki są wykonywane według wymagań naszych Klientów.  różnych wymiarach gabarytowych. Różne warianty koszy zasypowych pozwalają na prawidłową pracę przy materiałach teoretycznie trudnych do dozowania – mocno ściernych, łatwo podlegających aeracji, z tendencją do niekontrolowanego płynięcia lub zbijających się.

Dozowanie surowców może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy sposób to poprzez podawanie stałej warstwy materiału z regulowaną prędkością, drugi sposób poprzez regulowanie podawania materiału na przenośnik wagowy przez urządzenie poprzedzające (tzw. prefeeder).

Oznacza to, że dozowniki taśmowe nie tylko posiadają zabudowaną wagę taśmową, ale wszystkie ich elementy są wykonane z wysoką precyzją. Dzięki precyzji wykonania dozowniki taśmowe znajdują szczególne zastosowanie przy podawaniu produktów delikatnych.

Stacja dozowania jest z reguły oparta na solidnej, stalowej konstrukcji wsporczej. Dbamy o właściwy dobór taśm, naciągu grawitacyjnego i systemu prowadzenia taśmy. Godna uwagi jest wysoka dokładność (błąd maksymalny poniżej 0,5% względem wartości zadanej), osiągana w długim okresie czasu. Stawia ona nasze dozowniki taśmowe produkcji BIKO SERWIS w czołówce tego typu rozwiązań dostępnych na rynku.

Dozowniki ślimakowe BKSD

Dozowniki ślimakowe zapewniają dozowanie ciągłe (przepływowe) materiałów sypkich z dokładnością pomiędzy 1-3 %.  Dozownik ślimakowy świetnie się sprawdza w instalacjach wymagających prostych, skutecznych i bezpyłowych rozwiązań.

Urządzenia te mogą być stosowane do dozowania różnych materiałów sypkich szczególnie granulowanych, powodując powstanie precyzyjnej mieszaniny materiału i jakiegoś komponentu (np. koncentratu barwiącego). Wysoka dokładność jest osiągana dzięki beztarciowemu przegubowemu podparciu w osi zasypu i odseparowaniu urządzenia od zewnętrznych sił.

Dozowniki ślimakowe produkcji BIKO-SERWIS to precyzyjne, niezawodne i uniwersalne urządzenia dozujące. Możemy wykonywać te urządzenia w dowolnej skali, bez względu na wielkość i wydajność urządzenia zawsze cechuje je prosta obsługa dozowników. Płynna regulacja wydajności dozowania w całym zakresie pracy urządzenia oraz stabilność obrotów silnika gwarantuje powtarzalność ustalonych wydajności. Nasze urządzenia wyposażone w dedykowane sterowniki z komunikacją analogową i cyfrową w różnych modułach transmisji danych. Sterowanie może odbywać się w sposób automatyczny, gdzie prędkość obrotowa pracy dozownika jest synchronizowana z istniejącą linią technologiczną. Istnieje możliwość korekty wydajności produkowanych przez nas dozowników ślimakowych przez zmianę konstrukcji ślimaka. Dozowniki ślimakowe produkcji BIKO-SERWIS cechują się możliwością łatwego czyszczenia i konserwacji. Mogą być jedno lub dwuwałowe, korytowe, korytowe rurowe, śrubowe, ślimakowe.