Dozowniki zbiornikowe BKBD

Dozowniki zbiornikowe BKBD

Są to urządzenia przeznaczone do porcjowania i kontroli zużycia materiałów / surowców z szerokim zastosowaniem w instalacjach podawania i mieszania materiałów sypkich, używanych w przemysłowych procesach technologicznych. Dozowniki zbiornikowe pracują w oparciu o zasadę upływu wagi w czasie. Mogą zapewniać dozowanie porcjowe, jak i ciągłe, z bardzo wysoką dokładnością do 0.5%.

Dozowniki zbiornikowe inaczej zwane wagami porcjowymi stosowane są m. in. w młynach, kurnikach, mieszalniach pasz, zakładach przerobu tworzyw sztucznych, gdzie porcjują ziarno, granulaty, nawozy, pelet, otręby, mąkę i inne substancje sypkie.

Są wyposażone w sterowniki z komunikacją analogową i cyfrową w różnych modułach transmisji danych. Opcja z hybrydowym ślimakiem dozującym pozwala na dozowanie w szerokim zakresie z wysoką dokładnością. Prostota działania dozowników zbiornikowych produkcji BIKO-SERWIS eliminuje awaryjność oraz ewentualne błędy w dokładności pomiarów. Doskonałe parametry metrologiczne i szybkość pracy to zdecydowanie cechy oferowanych przez nas urządzeń, mogą być oferowane w wersji legalizowanej oraz technologicznej. Są one zaprojektowane i wykonywane w różnych konfiguracjach w zależności od zastosowania i potrzeb naszych Klientów. Do pracy w strefie zagrożonej wybuchem proponujemy wersję w wykonaniu ATEX.