Mobilne instalacje mieszanek do podbudowy Flumix

Mobilne instalacje mieszanek do podbudowy Flumix

Oferujemy stacjonarne i mobilne instalacje produkcji mieszanek na bazie popiołów, wapna i cementu. Mobilne mieszalniki FLUMIX  działają w oparciu o innowacyjną technologię mieszania w stanie fluidalnym, co ma duży wpływ na ograniczenie kosztów i podwyższenie trwałości urządzeń.

Technologia FLUMIX pozwala na zagospodarowanie odpadów, jakimi są popioły fluidalne czy żużle do podbudowy dróg i wzmacniania obiektów hydrotechnicznych oraz na łączenie ich na miejscu prowadzenia prac z innymi materiałami wiążącymi wodę i utwardzającymi podłoże.

Technologia FLUMIX pozwala na: