Instalacje odsiarczania spalin

Instalacje odsiarczania spalin

Jako jedyni w Polsce stosujemy symulacje metoda elementów dyskretnych, pozwalające na analizę zachowania się sorbentu w instalacji transportu i dozowania przy odsiarczaniu spalin.

Dostarczamy elementy technologiczne instalacji odsiarczania spalin, obejmujące między innymi: