Mieszanie

Biko Serwis

Mieszalniki fluidalne BKFM

bez części ruchomych, bez konieczności przygotowywania porcji, wyjątkowo niskie koszty operacyjne

Mieszanie to jeden z podstawowych procesów w technologii materiałów sypkich. Jednocześnie najtrudniejszych, zwłaszcza dla materiałów niejednorodnych i dla wymogu ciągłego procesu. Szukamy najbardziej ekonomicznych rozwiązań, dlatego – jeśli tylko można – wprawiamy materiał w stan fluidyzacji. W innych przypadkach staramy się jednym napędem wywołać ruch w różnych kierunkach, często przeciwstawny, aby osiągnąć jak najlepszy efekt.

Dzięki zastosowaniu metody elementów dyskretnych (DEM) do symulowania procesu homogenizacji materiałów sypkich możemy przeanalizować stopień mieszania różnych materiałów – dokładnie takich, jakie będą użyte w Państwa instalacji.

Mieszalniki ślimakowe BKSM

umożliwiają pracę w trybie ciągłym i porcjowym, mają wysoka wydajność oraz mogą pracować w układzie wielostopniowym

Mieszalniki ślimakowe bazują na specjalnym kształcie wzajemnie się przenikających spiral. Sprawdzają się przy materiałach o różnej wielkości i gęstości, przy ciągłym mieszaniu powiązanym z transportem. Mieszalniki ślimakowe jedno- i dwuwałowe znajdą zastosowanie w procesach dozowania materiałów sypkich – wszędzie tam, gdzie konieczne jest wstępne wymieszanie niejednorodnych składników.

Nasze innowacyjne rozwiązanie daje możliwość zarówno pracy jako mieszalnik komorowy (porcjowy), jak i w trybie pracy ciągłej. Wynika to z układu wzajemnie przenikających się spiral o przeciwbieżnych kierunkach pracy.

Miksery ślimakowe BKSM są projektowane na bazie symulacji homogenizacji materiałów sypkich metodą elementów dyskretnych (DEM).

Opcje:

Mieszalniki porcjowe BKBM

Jednowałkowe mieszalniki porcjowe to idealne urządzenia służące do osiągnięcia najwyższej jakości mieszanek przy zachowaniu powtarzalnych wsadów surowcowych. Budowa mieszalników porcjowych jest prosta, niemniej jednak sam proces mieszania jest dość skomplikowany.

Narzędzia łopatkowe typu pługowego lub łopatowego obracają się jako narzędzia mieszające w specjalnym układzie na wale mieszalnika w poziomym, cylindrycznym bębnie. Wynikiem tego jest zawirowanie mieszaniny, które nieustannie wciąga wszystkie cząstki wyrobu w proces mieszania. Unika się tworzenia stref martwych punktów lub powolnego ruchu w bębnie mieszającym, co zapewnia dokładne wymieszanie surowców. W niektórych przypadkach w celu uzyskania wymaganego efektu mieszania, można zainstalować oddzielnie napędzane noże wysokoobrotowe.

Działanie poziomego mieszalnika jednowałowego do pracy porcjowej opiera się na zasadzie mechanicznej fluidyzacji produktu mieszanego.

Specjalny kształt, położenie i szybkość obrotu narzędzi mieszających generuje odśrodkowy ruch wirowy, co umożliwia trójwymiarowe przemieszczanie materiału i łączenie z pozostałymi. Gwarantuje to, że składniki o różnej wielkości cząstek i gęstości nasypowej będą doskonale zhomogenizowane i wymieszane z wysoką precyzją w możliwie najkrótszym czasie.

Mieszalniki typu porcjowego używane są do mieszania suchych proszków, granulatów lub krótkich włókien, do zwilżania, zbrylania i granulacji tych samych materiałów lub do mieszania cieczy i past o niskiej lepkości.

Korzyści:

Dostępne opcje:

Właściwości:

Mieszalniki intensywne BKRM

Mieszanie intensywne znacznie różni się od standardowych metod mieszania w przemyśle.

Urządzenia do mieszania intensywnego muszą posiadać znacznie bardziej wytrzymałą konstrukcję oraz zwiększoną moc. Proces mieszania odbywa się ze zwiększoną prędkością, gdzie część energii w wyniku tarcia zamienia się na ciepło. Optymalny kształt mieszadeł jest dobrany indywidualnie przy pomocy cyfrowych symulacji DEM, dzięki czemu mieszadła intensywne produkcji BIKO SERWIS powodują idealną cyrkulacje mieszanego produktu. Zbiornik mieszalnika w zależności od wymogów procesu produkcyjnego mieszania można zaopatrzyć w płaszcz grzewczy bądź chłodzący.

Zastosowania:

Opcje dodatkowe: