New Biko Sequence

Nowość a za razem rewolucja na rynku przemysłowym w Polsce!

Przedstawiamy modyfikowalny i modularny ciąg technologiczny

Ideą programu BiKOSequence jest wdrożenie u Klienta ciągu całkowicie kompatybilnych ze sobą urządzeń przemysłowych, przeznaczonych do przetwarzania materiałów sypkich, w całości zaprojektowanych i wykonanych przez Biko-Serwis.  

W ramach świadczonej przez Biko-Serwis działalności wykonywania maszyn i urządzeń dla przemysłu m.in. cementowo-wapienniczego, chemicznego czy spożywczego przedstawiamy Państwu program BiKOSequence będący modularnym ciągiem technologicznym tj.: serią zestandaryzowanych, gotowych urządzeń, przeznaczonych do: magazynowania, transportowania, filtracji, dozowania, mieszania, granulacji i konfekcjonowania materiałów sypkich) o zdefiniowanych cechach i parametrach.

 

 

Obecność  w ofercie Biko-Serwis gotowych rozwiązań modułowych (bez konieczności ich projektowania i produkowania od podstaw) zaspokaja potrzeby naszych Klientów poszukujących oprócz indywidualizowanych projektów również gotowych rozwiązań do szybkiego wdrożenia w swoich przedsiębiorstwach. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na wyprodukowanie zamawianej maszyny czy urządzenia, zmniejsza udział czynników tworzących dodatkowe koszty w procesie realizacji usług (poszukiwanie rozwiązań, analiza możliwości dopasowania nowego urządzenia do urządzeń posiadanych już przez klienta, wykonanie projektu, zamawianie materiałów). Powtarzalność produkcji i skatalogowanie urządzeń ułatwia również świadczenie przez firmę usług serwisowych wymagających obecnie wytwarzania każdej części od podstaw.  Spójny funkcjonalnie i stylistycznie zespół urządzeń tworzących ciąg technologiczny BIKOSequence jest ponadto wizytówką technologiczną firmy Biko-Serwis.

Do kogo kierowany jest program:

Przykłady pokazujące ideę programu BiKOSequence:

Każdy z modułów BiKOSequence:

 
  • jest dokładnie zaprojektowany dla uzyskania odpowiednich cech funkcjonalnych, użytkowych, ergonomii i kompatybilności z pozostałymi dla danego typoszeregu 
  • jest zweryfikowany w oparciu o prototyp i gruntownie przetestowany
  • posiada szczegółową dokumentację wykonawczą, rozruchową oraz serwisową
  • jest powtarzanym wyrobem o powtarzalnej jakości i wydajności
  • jest zestandaryzowany w zakresie kompatybilności  z modułami poprzedzającymi go, jak i następującymi po nim w zakresie interface’u, wydajności etc.
  • posiada procedury naprawcze oraz zestawy części zamiennych dla ułatwienia ewentualnej usterki (wykrycie usterki w jednym ciągu technologicznym, pozwala dzięki poprawnej identyfikacji zapobiec awarii w innym poprzez przegląd i naprawę zapobiegawczą).  
 

Standaryzacja i modułowość BiKOSequence:

Zestandaryzowane i kompatybilne z typoszeregiem segmenty modułów pozwolą tworzyć ciąg technologiczny BiKOSequence – odpowiedni dla większości Klientów. Gotowe moduły umożliwią dostosowanie ich pod różne potrzeby, pozwalają również na szybką realizację zamówienia. Brak konieczności projektowania maszyn/urządzeń od podstaw przyczynia się również do skrócenia okresu oczekiwania na wykonanie wyrobu oraz obniżenie kosztu produktu.

Szybkość i dokładność w ramach programu BiKOSequence:

Ponieważ wszystkie moduły powstają w oparciu o najnowsze wzornictwo przemysłowe – w pełnym procesie projektowym, w tym cykliczne prototypowanie/testowanie, są więc odpowiednio dostosowane do potrzeb użytkowników końcowych urządzeń stanowiących ciąg technologiczny BiKOSequence. Do każdego urządzenia opracowana jest szczegółowa dokumentacja wykonawcza, więc uzyskujemy powtarzany wyrób o powtarzalnej jakości, powtarzalnych częściach i rozwiązaniach.

Produkcja i montaż urządzeń BiKOSequence:

Dokładna dokumentacja produkcyjna usprawnia proces zamawiania części oraz sam proces produkcji modułu przez przeszkoloną załogę, która taki moduł już dobrze zna jako produkt powtarzalny.

Ułatwiona logistyka – załadunek/rozładunek i transport przy powtarzalnych produktach, stosujemy standardowe środki i procedury, co spowoduje, że procesy przebiegną szybciej

Montaż u Klienta jest  szybki i sprawny, dzięki odpowiedniemu projektowi moduł jest łatwy do zmontowania i kompatybilny z innymi modułami zamówionymi przez klienta – rozwiązanie zaś jest sprawdzone wielokrotnie.

 

Obsługa i serwisowanie urządzeń programu BiKOSequence:

Opracowane procedury naprawcze oraz gotowe zestawy części zamiennych – wszystko to dla ułatwienia naprawy. Moduły danego typu są oparte w miarę możliwości o te same części, co usprawnia proces i przebieg ich napraw.

Nie zwlekaj. Wybierz jakość i rewolucyjne rozwiązania!

Oferujemy:

Specyfikacja techniczna BikoSequence