Przenośniki taśmowe BKBC

Przenośniki taśmowe BKBC

Przenośniki taśmowe to urządzenia przeznaczone do transportu materiałów sypkich, w kawałkach lub zbrylonych. Umożliwiają przenoszenie medium w kierunku poziomym lub nachylonym na odległość do kilkuset metrów. Używane w kopalniach kruszywa, składowiskach, magazynach oraz na liniach produkcyjnych. Przenośniki taśmowe są indywidualnie dobierane do parametrów transportowanego materiału w oparciu o specjalistyczne symulacje przepływów materiałów sypkich. Nasze konstrukcje są przeznaczone do pracy ciągłej.

Opcje: