Mobilne mieszalniki Flumix do materiałów na bazie popiołów lotnych

Mobilne mieszalniki Flumix do materiałów na bazie popiołów lotnych

Mobilne mieszalniki FLUMIX  działają w oparciu o innowacyjną technologię mieszania w stanie fluidalnym, co ma duży wpływ na ograniczenie kosztów i podwyższenie trwałości urządzeń. Technologia FLUMIX pozwala na:

Technologia FLUMIX pozwala na zagospodarowanie odpadów, jakimi są popioły fluidalne czy żużle, do produkcji mieszanek cementowych, do podbudowy dróg i wzmacniania obiektów hydrotechnicznych.

Zalety mieszalników: