Granulatory zbiornikowe BKSG

Granulatory zbiornikowe BKSG

Granulatory BKSG są porcjowymi urządzeniami do otrzymywania okrągłych aglomeratów o średnicy 1-10 mm. Dzięki wykorzystaniu zjawiska ścinania wysokoobrotowego uzyskiwane cząstki mają wysoką gęstość i wytrzymałość mechaniczną oraz jest zmniejszone zapotrzebowanie na dodatki płynne.

Uwaga: wydajność, wielkość granul I udział lepiszcza są uzależnione od cech materiału I receptury. Ich określenie wymaga testów laboratoryjnych u producenta.

Opcje: