Magazynowanie

Biko Serwis

Silosy stalowe BKSS

Są powszechnie stosowane niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu i rolnictwa na całym świecie. Służą do tymczasowego lub długoterminowego przechowywania, składowania i magazynowania materiałów sypkich, suchych, mieszanek produktów i produktów granulowanych. Są również idealne do przechowywania płodów rolnych takich jak ziarna zbóż, rzepak, kukurydza etc. Silosy dzielimy na płaskodenne, lejowe i wieżowe. Największą zaletą silosów jest możliwość przechowywania dużej ilości materiałów przy zagospodarowaniu stosunkowo niewielkiej ilości przestrzeni. Silosy, dzięki temu, że w większości przypadków swoją pojemność zwiększają poprzez rozbudowę pionową, mogą zostać postawione w miejscach, gdzie w innej sytuacji byłoby to niemożliwe. Silosy są również bardzo dobrym zabezpieczeniem dla magazynowanego w nich towaru. Pozwalają one na ochronę przed czynnikami atmosferycznymi i szkodnikami, ale także na zapewnienie odpowiedniej wilgotności i wentylacji, czyli czynników bardzo istotnych przy magazynowaniu produktów sypkich. Silosy są bardzo wytrzymałe na uszkodzenia fizyczne i co najważniejsze ogniochronne, co jest bardzo ważną cechą tych konstrukcji. Proponowane przez naszą firmę rozwiązania dostosowane są do indywidualnych potrzeb zamawiającego, możemy zaoferować wykonanie i montaż różnej wielkości i kształtu zbiorników, wykonanych w całości lub montowanych na miejscu. Oferujemy typowe rozwiązania zoptymalizowane pod względem kosztów: spawane w całości oraz skręcane, a także nietypowe zbiorniki dostosowane do materiału i procesu produkcyjnego.

Terminale załadunkowe i przeładunkowe materiałów sypkich

(zbiorniki do 250 m3 spawane i dostarczane w całości, możliwość izolacji, ważenia, pracy w strefach ATEX – kompletne stacje przeładunkowe materiałów sypkich.

Zaprojektowaliśmy, wyprodukowaliśmy oraz nadzorowaliśmy instalację linii technologicznej do uzyskiwania mieszanin produktów sypkich według potrzeb klienta. W praktyce wygląda to tak, że ciężarówka podjeżdża pod rękaw załadunkowy, kierowca skanuje kod QR określający recepturę mieszaniny. Linia technologiczna waży i miesza komponenty w określonych proporcjach i załadunek jest realizowany. Cały proces trwa niecały kwadrans, a pozwala na wytworzenie i załadowanie całej naczepy ciężarówki. Co ciekawe, odbywa się to w systemie batchowym i jest całkowicie zautomatyzowane. Silosy magazynowe, które wykonaliśmy przy tej realizacji mają pojemność 1100 m3 surowców.

Nasz kontrahent pochodzący z Belgii był zadowolony w odniesieniu do wydajności pracy zaprojektowanej przez nas linii technologicznej. Ten przykład pozwala zobrazować skalę w jakiej jesteśmy w stanie pracować. W Polsce zainstalowaliśmy mieszalnik ślimakowy o długości 22 metrów i średnicy około metra, całkowicie zaprojektowany i wyprodukowany przez nas. Jest on wykorzystywany przy produkcji mieszanek niezbędnych do budowy dróg. Nowe technologie, takie jak skanery 3D, pozwoliły nam zdigitalizować cały zakład przemysłowy i zaprojektować nową linię technologiczną przy zachowaniu funkcjonowania starej. Kolejną ciekawą realizacją była linia technologiczna dla jednej z polskich cementowni. Nasze urządzenia dostarczają tam do pieca paliwa alternatywne. W jeszcze jednej z polskich firm wdrożyliśmy opatentowaną przez nas technologię mieszalnika fluidalnego, który pozwolił na uzyskanie 20-krotnie mniejszych kosztów zużycia energii. W dzisiejszych czasach jest to aspekt niezwykle ważny.

Rurociągi

Rurociągi oznaczają części składowe instalacji rurowych przeznaczonych do transportu różnych materiałów, po połączeniu ich razem w zintegrowany układ ciśnieniowy. Rurociągi obejmują w szczególności rury lub układ rur, kształtki rurowe, złączki, kompensatory, przewody i inne części składowe przenoszące ciśnienie. Są to budowle liniowe służące do przesyłania płynów i mieszanin,  transportu zimnych i gorących cieczy i gazów oraz materiałów sypkich. W przypadku gazów i cieczy każda chemicznie stabilna substancja może być przesyłana przez rurociąg.

Zbiorniki procesowe

Wchodzą w skład profesjonalnych linii procesowych. Zbiorniki procesowe, ze względu na przynależność do danej grupy, mają bardzo różne zastosowania. Mogą także pełnić funkcję kontenerów oraz zbiorników buforowych – zależnie od projektu, zapotrzebowania i celu linii produkcyjnej w danej gałęzi przemysłu. Mogą występować jako samodzielne urządzenia lub jako jednostki zautomatyzowanych procesów np.: mieszalniki, wymienniki ciepła, homogenizatory, jednostki sterujące, dozowniki etc. W większości zbiorniki procesowe wykonane są ze stali nierdzewnej, choć wszystko jest zależne od wymagań postawionym nam przez Klienta. Dostępne są również opcje dla środowisk niebezpiecznych. Nasze produkty są zgodne z dyrektywą ciśnieniową i opcjonalnie z dyrektywą ATEX dla systemów działających w środowiskach zagrożonych wybuchem.

Rękawy załadunkowe BKLS

Rękawy załadunkowe znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym czy też budowlanym. Są to urządzenia o różnych wydajnościach i szybkości pracy. Specjalizujemy się w rozwiązaniach umożliwiających bezpyłowy załadunek materiałów sypkich zarówno do beczek, cystern, naczep pojazdów skrzyniowych, statków i hałd magazynowych. Te ostatnie urządzenia są to m.in. teleskopowe rękawy załadunkowe o zwiększonej wydajności.

Rękawy załadunkowe naszej produkcji umożliwiają sprawne i bezpyłowe przesypywanie materiałów sypkich zarówno w celu ich transportu, jak i składowania. Istnieje możliwość wbudowania w rękaw załadunkowy wewnętrznej wagi, pozycjonerów do trzech osi X/Y/Z, filtrów odpyleniowych, fartucha przeciwpyłowego i wspomagania wypełnienia pojazdu transportowego.

Zapewniamy wyłącznie sprawdzone rozwiązania, dlatego mogą mieć Państwo pewność, że oferowany asortyment się w każdej sytuacji, a także będzie Państwu służył przez wiele lat.

Pozycjonery załadunku BKLP do rękawów załadunkowych

Pozycjoner rękawów załadunkowych przemieszcza rękawy załadunkowe w płaszczyźnie poziomej podczas załadunku ciężarówek lub wagonów. Kierowca może zatrzymać pojazd w wyznaczonym miejscu załadunku, bez konieczności ustawiania się w centrum obszaru załadunku. Rękawy wyposażone w pozycjonery zwiększają szybkośc i efektywnośc załaunku oraz eliminują potrzebę przestawiania pojazdu po jego zaparkowaniu w obszarze przeznaczonym do załadunku.

Systemy wspomagania rozładunku BKDU

Są to rozwiązania dla trudnych produktów, zostały oparte na mechanicznym wzruszaniu strefy wysypu. Urządzenia te służą mechanicznemu wspomaganiu wsypu z silosów. System jest łatwy w obsłudze dzięki przeniesieniu elementów serwisowalnych na zewnątrz stożka. Gładka powierzchnia wewnętrzna dodatkowo wspomaga poprawny wysyp materiału. Każda instalacja jest indywidualnie analizowana pod kątem wymaganego przepływu oraz parametrów wysypywanego materiału.

Dane techniczne:

Stacje Big Bag BKBL / BKBU

Worki typu BIG BAG, zwane inaczej workami wielkogabarytowymi, to elastyczne kontenery wykonane z tkaniny polipropylenowej. Stacje typu Big Bag znajdują zastosowanie w wielu grupach i sektorach przemysłu oraz budownictwa. Proces rozładunku surowców w zakładach produkcyjnych odbywa się przy użyciu specjalnych stacji przystosowanych do dużych i ciężkich worków typu Big Bag.

Stacje mogą służyć zarówno rozładunkowi i załadunkowi surowców sypkich lub granulowanych , odbywającego się w sposób bezpyłowy. W workach wielkogabarytowych można transportować i przechowywać zarówno miałkie i sypkie produkty przeznaczone dla branży spożywczej, granulaty i substraty wykorzystywane w przemyśle chemicznym, oraz wszelkiego rodzaju odpady czy sypkie materiały budowlane. 

Pozwala to na idealne dostosowanie ich wyposażenia do warunków procesowych, charakterystyki produktu oraz szczególnych wymogów przedstawionych przez Klienta. Stacje Big Bag produkcji Biko-Serwis są projektowane i konstruowane z uwzględnieniem wszelkich potrzeb naszych odbiorców.

Odpowiednie systemy dokowania – od standardowych, przeznaczonych dla bezpiecznych produktów sypkich, mające na celu ochronę przed zapyleniem obszaru produkcji, po specjalistyczne systemy zabezpieczające przed wysoce aktywnymi substancjami wymagającymi izolacji procesu dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno produktu jak i pracowników. Nasze stacje cechują się wysoką wydajnością i niezawodnością.

Używanie stacji typu Big Bag przyspiesza procesy i minimalizuje potrzebę angażowania wielu pracowników produkcji. Stacja rozładunku worków Big Bag to szansa na usprawnienie Państwa linii produkcyjnej.

Automatyczne pobieracze próbek BKSA

Kontrola jakości procesów produkcyjnych, jak również badanie jakości produktów końcowych, jest niezbędna do utrzymania powtarzalności oraz jakości produkowanych substancji. Cykliczne próbkowanie surowców realizowane za pomocą pobieraczy próbek w trakcie produkcji jest niezbędne do przeprowadzenia analizy laboratoryjnej charakterystyki pobranego materiału. Na podstawie wyników badań ilościowo- jakościowych substancji określana jest jakość badanej próbki a w dalszej perspektywie podejmowana jest decyzja, czy dana partia produktu spełnia określone wymagania i normy, oraz czy należy przeprowadzić korekcję procesu produkcyjnego. Pobieracze próbek przeznaczone są do pracy w wielu gałęziach przemysłu: spożywczym, chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym, cementowym, rafineryjnym i innych.

Pobór próbek materiałów sypkich może być przeprowadzany na różne sposoby, w zależności od rodzaju procesu technologicznego i typu materiału przeznaczonego do próbkowania. Na ten moment można wydzielić dwie główne kategorie poboru próbek: ręczny i automatyczny, realizowany zazwyczaj za pomocą urządzeń zasilanych elektrycznie. Każda z wymienionych opcji posiada zalety i wady, warto zastanowić się, którą z metod wybrać na własnej linii technologicznej. 

Manualne pobieranie materiałów z pewnością jest najtańszym rozwiązaniem, aczkolwiek nie jest też rozwiązaniem najlepszym oraz paradoksalnie… tanim. Dlaczego? Ręczny pobór próbek wymaga od operatora zatrzymania produkcji i ponownego uruchomienia całej instalacji produkcyjnej. Manualny pobór próbek wymusza więc przestoje a to generuje znaczne koszty.

Natomiast automatyczny (odpowiednio dobrany pod konkretną aplikację pobieracz próbek), jest rozwiązaniem eliminującym koszty generowania przestojów linii produkcyjnej oraz ograniczającym ryzyko wypadku przy pracy. Reprezentatywność próbki oraz wiarygodność wyników badań laboratoryjnych również jest w takim wypadku znacznie zwiększona. Automatyczne pobieracze próbek produkcji BIKO-SERWIS mogą być zainstalowane zarówno w przesypach i zbiornikach magazynowych.

Zasuwy nożowe BKKG / Zasuwy bębnowe BKCG

Podstawowy sposób odcięcia strumienia materiałów sypkich, mogą być ręczne, z napędem pneumatycznym lub elektrycznym.