Transport

Biko Serwis

Systemy transportowe

Nasze systemy transportowe obejmują najbardziej optymalne rozwiązania, zawsze dostosowane do specyfiki materiału, wymogów lokalnej instalacji i budżetu. Ponieważ jesteśmy projektantami, producentami i jednocześnie obsługujemy urządzenia, zapewniamy najkrótszy czas realizacji i najszerszy zakres usług.

Przeprowadzamy symulacje transportu materiałów sypkich przy pomocy unikalnej metody elementów dyskretnych (DEM), dzięki czemu nie ma już potrzeby dużych nakładów na prototypy i próby instalacji. Nasze rozwiązania są skierowane do różnych branż i produktów.

Elewatory kubełkowe BKBE

Jest to najbardziej efektywny sposób transportu pionowego, wewnętrzne prowadzenie bębna zwrotnego i zakryty naciąg grawitacyjny zapewniają maksymalną bezawaryjność.

Elewatory kubełkowe zwane również przenośnikami kubełkowymi są stosowane jako środek pionowego transportu ciągłego. Cechują się ekonomiką pracy, prostą budową i łatwą obsługą. Przemieszczające się kubełki są wypełniane transportowanym materiałem i opróżniane odśrodkowo. Kubełki przymocowane są do cięgna taśmowego przewijającego się przez bębny. Geometria i podstawowe parametry pracy są efektem wielu badań z wykorzystaniem symulacji DEM.

Zalety naszych elewatorów:

Oferujemy także elewatory przeznaczone do pracy w strefach Atex

Przenośniki ślimakowe BKSC

Umożliwiają transport materiału w poziomie, pod kątem lub nawet całkowicie w pionie, są to pewne przenośniki do każdego zadania mogące pracować w każdych warunkach pracy.

Przenośnik ślimakowy przeznaczony jest do transportu pyłów, materiałów sypkich i drobno kawałkowych. Może odbierać materiał transportowany spod lejów zsypowych, zasobników rozładowczych, zbiorników lub przenośników i podawać go do innych urządzeń rozładowczych lub zbiorników. Przenośniki ślimakowe wykonywane są w dwóch podstawowych wersjach: korytowej i rurowej. W wersji rewersyjnej przenośnik ślimakowy umożliwia przemieszczanie materiału w obydwu kierunkach. Zmiana kierunku przemieszczania materiału jest dokonywana poprzez zmianę kierunku obrotu wału ślimakowego. Produkujemy także innowacyjne pionowe przenośniki ślimakowe o dużej wydajności i małym zapotrzebowaniu energetycznym.

Opcje:

Nasze rozwiązania bazują na wynikach symulacji rzeczywistego zachowania się materiałów sypkich i kawałkowych metodą elementów dyskretnych (DEM). Jesteśmy jedną z niewielu europejskich firm wykorzystujących możliwości DEM przy projektowaniu urządzeń.

Przenośniki taśmowe BKBC

Przenośniki taśmowe to urządzenia przeznaczone do transportu materiałów sypkich, w kawałkach lub zbrylonych. Umożliwiają przenoszenie medium w kierunku poziomym lub nachylonym na odległość do kilkuset metrów. Używane w kopalniach kruszywa, składowiskach, magazynach oraz na liniach produkcyjnych. Przenośniki taśmowe są indywidualnie dobierane do parametrów transportowanego materiału w oparciu o specjalistyczne symulacje przepływów materiałów sypkich. Nasze konstrukcje są przeznaczone do pracy ciągłej.

Opcje:

Przenośniki zgrzebłowe (łańcuchowe) BKCC

Przenośniki najbardziej wytrzymałe na wysokie temperatury i obciążenia, z podwójnym łańcuchem gwarantującym pewne prowadzenie. Przenośniki (transportery) łańcuchowe służą najczęściej do transportu ładunków o znacznej masie i wymiarach.

Przenośniki łańcuchowe mogą pracować w ciągach transportowych przemieszczając ładunki z różnych obszarów produkcji, mogą również łączyć ze sobą różne urządzenia technologiczne, oraz znajdują szerokie zastosowanie w procesach przemysłowych. Pozwalają na dokonanie zmiany kierunku transportowanego ładunku lub przekazywania go z jednego ciągu transportowego na drugi. Realizowane jest to za pomocą szczególnych rodzajów przenośników łańcuchowych – obrotnic i transferów łańcuchowych. Przenośniki łańcuchowe posiadają prostą konstrukcję nośną, możliwa jest dokładna regulacja wysokości przenośnika. Podpory przenośnika mogą posiadać podstawę antywibracyjną. Przenośniki łańcuchowe BIKO-SERWIS charakteryzują się wysoką trwałością, cichą pracą i niezawodnością, sztywnością, dużą odpornością na zanieczyszczenia, prostą konserwacją i obsługą.

Transport masowy

Mianem ładunków masowych (tzw. solid dry bulk cargo) określamy ładunek jednego rodzaju materiału przewożonego w dużych ilościach i dużych partiach. Ładunki masowe podzielić na ładunki suche, płynne i specjalnego przeznaczenia. Ładunki masowe przewożone są najczęściej w transporcie morskim, co nie wyklucza również transportu całopojazdowego drogą śródlądową lub kolejową.
Wśród ładunków masowych suchych (tzw. solid dry bulk cargo) możemy wyróżnić: materiały bezkształtne, sproszkowane, ziarniste, kawałkowe zbryłowane, granulowane oraz towary transportowane w sztukach. Urządzenia przeznaczone do transportu masowego posiadają wzmocnioną konstrukcję oraz znaczenie większe wydajności.

Rynny aeracyjne BSAS

Rynny aeracyjne (fluidalne) służą do transportu materiałów drobnych i suchych (jak wapno, cement, piasek, gips, pyły). Wykorzystana jest w tych urządzeniach zmiana właściwości materiałów sypkich w tym stanie. Rynna pracuje przy kącie pochylenia 5° – 15° do poziomu, a kąt ten zależy od rodzaju materiału. Wydajność zależy od transportowanego materiału, kąta pochylenia rynny oraz zastosowanej tkaniny aeracyjnej.

Zalety rynien:

Transport pneumatyczny / inżektory BKPI

Elastyczny system transportu pneumatycznego, dzięki dwustopniowym symulacjom CFD i DEM maksymalnie dostosowany do transportowanego produktu.

Specjalizujemy się w niskociśnieniowym transporcie pneumatycznym w fazie rozproszonej, przeznaczonym do wydajności 0.1 – 20 t/h i odległości do 150 m. 

Transport pneumatyczny surowców sypkich polega na wprowadzeniu w ruch cząsteczek surowca przez ruch cząsteczek gazu (z reguły powietrza) w rurociągu. Ruch powietrza powstaje w wyniku różnicy ciśnień pomiędzy początkiem transportu (nadawą), a końcem transportu (odbiorem).
Transport niskociśnieniowy jest zasilany dmuchawami. Stosunek materiału do powietrza jest tu niski, a podawanie odbywa się poprzez inżektory. Stosowane są tu wersje nad- i podciśnieniowe, w zależności od wymogów.

Zestaw do niskociśnieniowego transportu obejmuje specjalny dozownik celkowy i inżektor, kształtujący strugę materiału. Ciśnienia dla transportu niskociśnieniowego wynoszą 500-1200 mbar, moce dmuchaw: 5-50 kW. 

Przesypy dwudrogowe BKDV przystosowane do zasypów grawitacyjnych i ciśnieniowych

Ze względu na budowę, niezawodność i prostotę działania, dużą szczelność i całą gamę różnorodnych zastosowań w przemyśle przesypy dwudrogowe z uszczelnieniem wewnętrznym są podstawowymi urządzeniami służącymi do rozdziału surowców sypkich na dwa kierunki lub zmianę kierunku sypiącego się grawitacyjnie produktu sypkiego.

Przesyp składa się z obudowy, płaskiej klapy przymocowanej do łożyskowanego w obudowie wału oraz napędu. Po przestawieniu klapy uszczelka układa się w przetłoczeniu obudowy, zapewniając szczelność pomiędzy poszczególnymi wylotami przy różnicy ciśnień o wartości do 0,1 bar. Grubość ścianki obudowy wynosi 2 – 3 mm, materiał wykonania to stal węglowa i stal nierdzewna.

Przesypy z uszczelnieniem wewnętrznym są także bardzo dobrą podstawą do wszelkich zastosowań specjalnych lub nietypowych. Jednym z takich zastosowań jest skrócenie czasu przestawienia. Tak zwany „szybki napęd” znajduje zastosowanie w systemach detekcji i usuwania metali z produktu.
Innym wykonaniem specjalnym jest wyposażenie przesypu w napęd z pozycjonerem. Pozycjoner jest to urządzenie montowane na napędzie obrotowym, pozwalające zatrzymać klapę przesypu w dowolnym położeniu.

Uszczelki mogą być wykonane:

Napęd przesypu może być:

Przesypy z uszczelnieniem wewnętrznym produkowane są w stępujących średnicach DN: 100, 120, 150, 175, 200, 250 oraz 300 mm.

Przesypy mogą być wykonane jako symetryczne (wlot: pionowo, a wyloty: na prawo i lewo) lub jako niesymetryczne (wlot i wylot: pionowo i odejście w bok). Przesypy z uszczelnieniem wewnętrznym mogą być przestawiane w trakcie sypania się surowca, nie mogą być natomiast przestawiane, kiedy surowiec wypełnia przesyp.