Fundusze UE, dofinansowania, projekty, subsydia

UMOWA: POPW.01.03.01-26-0002/19-00

Wdrożenie innowacyjnego zespołu urządzeń do produkcji wysokojakościowych budowlanych mieszanek kompozytowych.

Łączna wartość projektu:
7 744 080,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE:
2 833 200,00 PLN

UMOWA: RPSW.03.02.00-26-0041/18-00

Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy BIKO-SERWIS sp. z o.o. sp. k.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Łączna wartość projektu:
1 924 096,99 PLN Dofinansowanie projektu z UE:
805 701,59 PLN

UMOWA: POIR 01.01.01-00-0005/15-00

„Prace badawcze metodami DEM i CFD nad nowymi materiałami i technologiami w produkcji materiałów budowlanych” w ramach Działania 1.1 „ Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łączna wartość projektu:
6 691 626,24 PLN Dofinansowanie projektu z UE:
4 838 380,56 PLN

UMOWA: POPW.01.04.00-26-0001-21-00

Podniesienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa Biko-Serwis, dzięki wdrożeniu założeń Strategii wzorniczej.

Łączna wartość projektu:
8 051 580,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE:
2 945 700,00 PLN

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 2/141
z dnia 04.09.2023 r.

 

na modyfikację elementów instalacji demonstracyjnej do otrzymywania lekkich kruszyw w ramach realizowanego projektu pn. Wykorzystanie surowców odpadowych w mikrofalowej technologii otrzymywania kruszyw ceramicznych

Realizacja w ramach POIR.04.01.04

UMOWA: RPSW.03.02.00-26-0041/18-00

Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy BIKO-SERWIS sp. z o.o. sp. k.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Łączna wartość projektu:
1 924 096,99 PLN Dofinansowanie projektu z UE:
805 701,59 PLN

Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli masz jakiekolwiek pytania

Zadzwoń

+48 (41) 315 30 20

Napisz na nas

biuro@bikoserwis.pl