Przenośniki ślimakowe BKSC

Przenośniki ślimakowe BKSC

Umożliwiają transport materiału w poziomie, pod kątem lub nawet całkowicie w pionie, są to pewne przenośniki do każdego zadania mogące pracować w każdych warunkach pracy.

Przenośnik ślimakowy przeznaczony jest do transportu pyłów, materiałów sypkich i drobno kawałkowych. Może odbierać materiał transportowany spod lejów zsypowych, zasobników rozładowczych, zbiorników lub przenośników i podawać go do innych urządzeń rozładowczych lub zbiorników. Przenośniki ślimakowe wykonywane są w dwóch podstawowych wersjach: korytowej i rurowej. W wersji rewersyjnej przenośnik ślimakowy umożliwia przemieszczanie materiału w obydwu kierunkach. Zmiana kierunku przemieszczania materiału jest dokonywana poprzez zmianę kierunku obrotu wału ślimakowego. Produkujemy także innowacyjne pionowe przenośniki ślimakowe o dużej wydajności i małym zapotrzebowaniu energetycznym.

Nasze rozwiązania bazują na wynikach symulacji rzeczywistego zachowania się materiałów sypkich i kawałkowych metodą elementów dyskretnych (DEM). Jesteśmy jedną z niewielu europejskich firm wykorzystujących możliwości DEM przy projektowaniu urządzeń.

Opcje: