Rozdrabnianie

Biko Serwis

Rozdrabnianie

Rozdrabnianie jest rozdzielaniem materiału w fazie stałej na drobniejsze części (frakcje). Zazwyczaj proces ten przeprowadzany jest w sposób mechaniczny. Rozdrabnianie zwiększa powierzchnię właściwą danej substancji stałej, co przyśpiesza szereg procesów technologicznych z jej udziałem. Rozdrabnianie przeprowadza się także w celu uzyskania sypkiego produktu, często o ściśle określonym rozmiarze (wielkości) ziaren. W literaturze fachowej umownie przyjmuje się, że z rozdrabnianiem (kruszeniem) mamy do czynienia wtedy, gdy produkt gotowy ma średnicę większą od 1 mm, a z mieleniem, gdy ma średnicę poniżej 1 mm.

Rozdrabniacze brył BKLC

Zawsze wtedy, gdy należy rozpuścić i rozdrobnić zbrylone aglomeraty i bryłki surowców w przemyśle, poszukiwane są kruszarki i rozdrabniacze. Produkty wyjściowe można rozdrobnić od suchych, kruchych i lekko wilgotnych, do żądanej wielkości końcowej ziaren poprzez cięcie i rozdrabnianie.

Rozdrabniacze są stosowane przy wylotach ze zbiorników materiałów sypkich, np. silosów cementu, popiołów, mączki i wapna. Mają za zadanie rozdrobnienie zbrylonego w czasie magazynowania materiału przed jego dalszą przeróbką bądź transportem. Dostępne są dwie podstawowe wersje rozdrabniaczy, dostosowane do wydajności i wielkości wylotów.

Rozdrabniacze są stosowane przy wylotach ze zbiorników materiałów sypkich, np. silosów cementu, popiołów, mączki i wapna. Mają za zadanie rozdrobnienie zbrylonego w czasie magazynowania materiału przed jego dalszą przeróbką bądź transportem. Dostępne są dwie podstawowe wersje rozdrabniaczy, dostosowane do wydajności i wielkości wylotów.

Kruszarki BKLC

Z punktu widzenia technologicznego kruszenie polega na  zmniejszaniu rozmiarów surowców (np. w formie brył i aglomeratów) materiałów stałych i mokrych w celu uzyskania odpowiedniej ich granulacji lub uzyskania odpowiedniej powierzchni materiału / surowca. Kruszarki produkcji BIKO-SERWIS umożliwiają kruszenie materiałów na różne frakcje (duże, średnie i niskie frakcje). Solidny korpus urządzeń oraz zwarta konstrukcja zapewniają sprawne działanie i utrzymanie funkcjonowania w ciągłym systemie pracy. Korpusy kruszarek mogą być wykonane ze stali węglowej i nierdzewnej. Specjalna konstrukcja noży zapewnia efektywniejsze rozdrabnianie i maksymalny moment kruszący przy jak najdłuższej eksploatacji urządzeń. Nasze urządzenia przeznaczone są do pracy w ciężkich warunkach. Mogą pracować zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach, kruszyć i rozdrabniać materiały i surowce o bardzo różnej twardości.  Kruszarki produkcji BIKO SERWIS posiadają uszczelnioną konstrukcję nawet przy większej ilości wałów, co pozwala na przetwarzanie najszerszej gamy materiałów sypkich. Specjalistyczna konstrukcja kruszarek pozwala na wytwarzanie jednorodnych mieszanin ze składników, które w warunkach normalnych nie mieszają się ze sobą. Nasze rozwiązania bazują na wynikach symulacji rzeczywistego zachowania się materiałów sypkich i kawałkowych metodą elementów dyskretnych (DEM).

Młyny bijakowe BKHM

Z punktu widzenia technologicznego kruszenie polega na  zmniejszaniu rozmiarów surowców (np.:             w formie brył i aglomeratów) materiałów stałych i mokrych w celu uzyskania odpowiedniej ich granulacji lub uzyskania odpowiedniej powierzchni materiału / surowca. Kruszarki produkcji BIKO-SERWIS umożliwiają kruszenie materiałów na różne frakcje (duże, średnie i niskie frakcje). Solidny korpus urządzeń oraz zwarta konstrukcja zapewniają sprawne działanie i utrzymanie funkcjonowania w ciągłym systemie pracy. Korpusy kruszarek mogą być wykonane ze stali węglowej i nierdzewnej. Specjalna konstrukcja noży zapewnia efektywniejsze rozdrabnianie i maksymalny moment kruszący przy jak najdłuższej eksploatacji urządzeń. Nasze urządzenia przeznaczone są do pracy w ciężkich warunkach. Mogą pracować zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach, kruszyć i rozdrabniać materiały i surowce o bardzo różnej twardości.  Kruszarki produkcji BIKO SERWIS posiadają uszczelnioną konstrukcję nawet przy większej ilości wałów, co pozwala na przetwarzanie najszerszej gamy materiałów sypkich. Specjalistyczna konstrukcja kruszarek pozwala na wytwarzanie jednorodnych mieszanin ze składników, które w warunkach normalnych nie mieszają się ze sobą. Nasze rozwiązania bazują na wynikach symulacji rzeczywistego zachowania się materiałów sypkich i kawałkowych metodą elementów dyskretnych (DEM).

Działanie rozdrabniacza bijakowego jest bardzo proste. Materiał rozdrabniany jest w komorze głównej młyna, do której podawany jest za pomocą podajnika. Do rozdrabniania dochodzi na drodze uderzania zastosowanych w młynie bijaków o surowiec oraz samego surowca o ściany komory młyna.  Wielkość oraz regularność uzyskiwanej frakcji zależy od średnicy otworów zastosowanego we młynie sita. Ważne jest, żeby materiały trafiające do komory nie były zanieczyszczone. Inaczej mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

Młyny bijakowe mogą rozdrabniać wiele surowców. Usprawniają proces produkcji pelletu i brykietu, a dzięki wysokiej wydajności przyczyniają się do zmniejszenia kosztów produkcji. Wymiana bijaków i sit zastosowanych w młynach jest bardzo sprawna, dzięki czemu młyny bijakowe mogą pracować niemalże bez przerw technologicznych. Niewątpliwą zaletą młynów jest także niski poziom wibracji urządzenia, co zapewnia komfort w czasie ich pracy. Młyny bijakowe produkcji BIKO-SERWIS zapewniają optymalną wydajność przy rekordowi niskich kosztach eksploatacyjnych.

Młyny nadciśnieniowe BKOP

zwiększenie powierzchni właściwej sorbentów i mielenie mączek