Usługi

Biko Serwis

Nasze usługi

Wymagania naszych klientów powodują ciągły rozwój technologii, inwestycje w park maszynowy i kadrę, która sprosta najtrudniejszym zadaniom. Dziś oferujemy Państwu usługi na najwyższym poziomie poparte długoletnim doświadczeniem. Utrzymanie ruchu oraz remonty ciągów przemysłowych spowodowały rozwój takich usług jak: montaże urządzeń, obróbka mechaniczna części do maszyn oraz wykonanie konstrukcje stalowe. Od kilku lat prowadzimy własny dział projektowania, który pracuje nad nowymi rozwiązaniami technicznymi produkowanych przez nas urządzeń, w ramach biura badawczo-rozwojowego oferujemy także prace laboratoryjne związane z technologiami materiałów sypkich. Wymurówki pieców przemysłowych to kolejny dział usług, które rozwijamy od wielu lat. Wykonujemy także analizy wibracji, osiowanie i wyważanie wirujących elementów maszyn. 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z bogata ofertą oferowanych przez nas usług. BIKO-SERWIS TEAM. 

Wykonujemy serwisy i remonty mechaniczne maszyn przemysłowych

Szybko rozwijającą się specjalnością naszej firmy jest świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu ciągłego zakładów przemysłowych. Przejmujemy odpowiedzialność zarówno za działy utrzymania ruchu jak i warsztaty mechaniczne. 

Po wykonaniu przeglądu lub inspekcji technicznej urządzenia lub ciągu technologicznego, przeprowadzamy remont maszyn polegający na wymianie niesprawnych lub zużytych części. Remont pozwala przywrócić pełną funkcjonalność urządzenia oraz ograniczyć ilość jego awarii. Jeżeli części zamienne nie są już produkowane przeprowadzamy modernizację maszyn, produkując elementy we własnym warsztacie.

 

 

 

Wykonujemy remonty i serwisy mechaniczne urządzeń wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu: 

Utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych

Szybko rozwijającą się specjalnością naszej firmy jest świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu ciągłego zakładów przemysłowych. Przejmujemy odpowiedzialność zarówno za działy utrzymania ruchu jak i warsztaty mechaniczne. 

Po wykonaniu przeglądu lub inspekcji technicznej urządzenia lub ciągu technologicznego, przeprowadzamy remont maszyn polegający na wymianie niesprawnych lub zużytych części. Remont pozwala przywrócić pełną funkcjonalność urządzenia oraz ograniczyć ilość jego awarii. Jeżeli części zamienne nie są już produkowane przeprowadzamy modernizację maszyn, produkując elementy we własnym warsztacie.

Zapewniamy szybkie i profesjonalne wykonanie remontów urządzeń przemysłowych. Posiadamy profesjonalną bazę remontową, pełne wyposażenie w obrabiarki, urządzenia spawalnicze, doświadczoną kadrę pracowników z niezbędnymi uprawnieniami. 

Zagadnienia związane z podniesieniem dostępności maszyn i systemów technicznych przy jednoczesnym utrzymaniu, a niekiedy nawet przy obniżeniu kosztów eksploatacji stają się tematem, któremu poświęca się coraz więcej uwagi. Kluczową rolę w metodach doskonalenia w tym zakresie jest efektywne zarządzanie działaniami prewencyjnymi w utrzymaniu ruchu. Wdrażając outsourcing, firma powinna osiągnąć korzyści, które mogą być zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Te pierwsze to oczywiście optymalizacja i obniżenie kosztów. Natomiast korzyści jakościowe to wzrost poziomu dyspozycyjności urządzeń i poprawa bezpieczeństwa pracy.

ZALETY OUTSOURCINGU UTRZYMANIA RUCHU:

·      możliwość skupienia się przedsiębiorstwa/organizacji
na jej głównych celach czyli produkcji

·      zdecydowanie niższe koszty w porównaniu z
insourcingiem (human resources, wyposażenie stanowisk pracy w odzież roboczą i niezbędne narzędzia, szkolenia pracowników, wystąpienie problemów w przypadku absencji i nieobecności pracowników)

·      mniejsza struktura organizacyjna przedsiębiorstwa to skuteczniejsze zarządzanie

·      gwarancja ciągłości trwania usług serwisowych i
prac modernizacyjnych w okresach urlopowych

·      możliwość zaplanowania koniecznych napraw i prac modernizacyjnych przed wystąpieniem ewentualnej awarii

·    wyższa efektywność prac dzięki zewnętrznemu nadzorowi

Laboratorium Badawcze Technologii Materiałów Sypkich

Nasze laboratorium badawcze posiada nowoczesne urządzenia analityczne wykorzystywane do badań ilościowo-jakościowych materiałów stosowanych w wielu branżach przemysłu. 

Sprzęt badawczy służy lepszemu poznaniu właściwości materiałów sypkich. Dzięki temu praca z nimi jest efektywniejsza i łatwiejsza. Możemy przeprowadzić dogłębne analizy fizyko-chemiczne i stwierdzić jakie technologie należy zastosować w przypadku indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Działamy w tym aspekcie również na płaszczyźnie projektów R&D (badawczo-rozwojowych). Kierujemy się najlepszymi praktykami w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań.

Nasze laboratorium to przede wszystkim ludzie. Zespół młodych i energicznych absolwentów kierunków chemicznych oraz pracowników naukowych, którzy z entuzjazmem i zaangażowaniem podejmują się nowych interesujących projektów badawczych. 

Dzięki wiedzy naszych ekspertów szybko zyskaliśmy niezbędne doświadczenie, co bezpośrednio odzwierciedliło się w zaufaniu jakim w krótkim czasie obdarzyły nas przedsiębiorstwa będące w czołówce największych liderów sektora przemysłowego w Polsce i na Świecie.

Sprzęt najnowszej generacji pozwala nam przeprowadzić badania szybko, nie tracąc przy tym tego co najważniejsze, czyli precyzji i dokładności. Dyfraktometr laserowy umożliwia nam pomiar wielkości cząstek materiałów w zakresie 0,01 – 3500 µm. Spektroskopia rentgenowska  to szybki i skuteczny sposób wykonania analiz i sprawdzenia składu chemicznego metali, proszków, tworzyw sztucznych. Dysponujemy także urządzeniami do pomiaru twardości i wilgotności materiałów sypkich, mikroskopami optycznymi i elektronowym oraz spektrometrem masowym. Przeprowadzamy analizy sitowe pozwalającą na określenie składu ziarnowego i poziomu rozdrobnienia substancji. Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej (XRF) stosujemy do określania składu pierwiastkowego wielu typów materiałów zarówno ciekłych i stałych. Jest to analiza nieniszcząca i niezawodna. Analizę tą możemy zastosować do poznania zawartości szerokiego zakresu pierwiastków i przy różnych stężeniach.

Współpracujemy również z wieloma jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, instytutami i uczelniami wyższymi takimi jak: Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo Hutnicza, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Lubelska, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Nieustannie się szkolimy i podnosimy poziom wiedzy eksperckiej biorąc udział w panelach, konferencjach, sympozjach i wykładach. Sami również przeprowadzamy szkolenia personelu pracującego na urządzeniach, które wyprodukowaliśmy.

Poza typowymi badaniami laboratoryjnymi przeprowadzamy testy granulowania. Wykonujemy próby praktyczne w skali laboratoryjnej. Staramy się znaleźć najodpowiedniejszą metodę pozwalającą na zgranulowanie szerokiej gamy materiałów. Dostosowujemy nasze narzędzia do potrzeb cech i parametrów surowców Klientów. Mamy do dyspozycji granulatory zaprojektowane w oparciu o wieloletnie doświadczenia na tym polu. Do konkretnego materiału jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni granulator i odpowiednią technikę granulacji. Dysponujemy granulatorami pniowymi i talerzowymi opracowanymi, aby sprostać najbardziej wymagającym wyzwaniom. Rozwiązujemy problemy kompleksowo i przedstawiamy ich najlepsze możliwe rozwiązania rynkowe.
Serdecznie zapraszamy do współpracy. Jeśli szukają Państwo ekspertów, z pewnością nasze laboratorium stanie na wysokości zadania, żeby Państwa zadowolić

W laboratorium technologii materiałów sypkich przed finalną decyzją w sprawie zastosowanych rozwiązań przeprowadzamy testy, polegające na: 

Konstrukcje stalowe i zbiorniki ciśnieniowe

Oferujemy wykonanie wysokiej jakości konstrukcji oraz elementów maszyn i urządzeń ze stali zwykłej, stopowej i nierdzewnej. Precyzyjna obróbka blach i profili w połączeniu z operacjami obróbki skrawaniem daje nam możliwość dostaw różnorodnych części obudów, prowadnic, wirników, jak też blachownic i zbiorników.

Wykonujemy zbiorniki ciśnieniowe zgodnie z dyrektywą PED 97/23/WE oraz AD-2000 Merkblatt. Specjalizujemy się w dostawach elementów pieców, wymienników, kanałów spalin i podobnych konstrukcjach. 

Obróbka skrawaniem

Nasz dział obróbki skrawaniem wykorzystuje nowoczesną technologię i wysokie umiejętności operatorów do wytwarzania detali ze stali wysokogatunkowych i metali kolorowych. Specjalizujemy się w krótko i średnio seryjnej produkcji elementów toczonych i frezowanych dla przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego. Operacje obróbki skrawaniem są modelowane w środowisku CAM, pozwalającym na zautomatyzowanie procesów obróbki i kontrolę parametrów już na poziomie projektowania. 

Inżynieria i projektowanie

Oferujemy realizację projektów technologicznych, konstrukcyjnych i budowlanych obiektów przemysłowych. Jesteśmy jedną z niewielu w Polsce firm, specjalizujących się w projektowaniu instalacji dla materiałów sypkich: instalacji transportu kruszyw i materiałów sypkich, instalacji załadunku, rozładunku oraz przechowywania materiałów sypkich (silosów  i zbiorników). Wytwarzamy również urządzenia kruszące i separujące materiał na określone frakcje. 

Jesteśmy w stanie wykonać projekty zarówno pojedynczych urządzeń jak również rozbudowanych instalacji i ciągów technologicznych. Przeprowadzamy symulacje DEM urządzeń pod kątem przepływów
oraz zachowania się materiałów sypkich. 

Jako jedyna w Polsce firma pracujemy na oprogramowaniu Rocky, specjalnie przygotowanym do badania wzajemnych relacji międzycząsteczkowych występujących w badanych materiałach sypkich. Wykonujemy indywidualne projekty pod konkretne problemy naszych Klientów. 

 

Modelowanie cząstek obejmuje wiele gałęzi przemysłu i zastosowań; cząsteczki mogą składać się z tabletek medycznych, przekąsek
spożywczych, nasion rolniczych, proszków, a nawet włókien stosowanych w
urządzeniach filtrujących. Rocky to wiodący pakiet oprogramowania DEM (Discret Element Modeling), który szybko i dokładnie symuluje zachowanie dynamicznego przepływu dyskretnych ciał stałych i swobodnych przepływów obciążonych cząstkami w wielu gałęziach przemysłu.

Symulacje Rocky zapewniają potężny wgląd, który pomaga zmniejszyć ilość odpadów, poprawić jakość produktów, zwiększyć jednorodność produktów, przewidzieć wydajność i trwałość sprzętu podczas pracy, sprostać zarządzaniu zasobami i rozwiązać problemy związane ze zrównoważonym rozwojem.

 

 

Ogromnie innowacyjną i przyspieszającą prace metodą jest wykorzystywanie skanerów 3D, które umożliwiają mapowanie i odtworzenie miejsca w którym ma zostać wykonana instalacja zaprojektowanych i wyprodukowanych przez nas urządzeń. 

Skaner 3D tworzy tzw. chmurę punktów, w taki sposób, aby się ze sobą zazębiały, pomiary wykonuje się co kilka metrów. Wykonanie kilku pomiarów pozwala następnie na stworzenie modelu przestrzennego. Czym więcej pomiarów wykonamy, tym model przestrzenny będzie posiadał więcej szczegółów.

Pracując na takim modelu jesteśmy w stanie wykonywać bardzo precyzyjne pomiary miejsca wykonania instalacji i jego otoczenia. Zastępujemy w ten sposób „tradycyjną inwentaryzację” miejsca instalacji. Zaletą takiego rozwiązania jest bardzo duża dokładność i precyzja wykonywanych pomiarów oraz możliwość wirtualnego powrotu na miejsce przeprowadzenia instalacji, każdorazowo gdy zachodzi taka potrzeba ze strony Działu Projektowego i Inżynieryjnego. 

Wykonujemy ekspertyzy stanu istniejącego, oceniamy zdolność rozbudowy i modernizacji danego obiektu przemysłowego. Zajmujemy się uzyskaniem stosownych zezwoleń oraz pośredniczymy w relacjach pomiędzy urzędami i instytucjami a inwestorami. Wszystko to robimy w celu maksymalnego zadowolenia naszych Klientów. Projekty inżynierii budowlanej realizujemy w sposób kompleksowy – od wykonania fundamentu aż po dach.

Zakres prac projektowych i inżynieryjnych obejmuje: 

·      opracowanie koncepcji ciągu technologicznego

·     dobór urządzeń do procesu produkcyjnego

·     obliczenia wytrzymałościowe i zmęczeniowe zastosowanych rozwiązań

·     obliczenia statyczne konstrukcji 

·     obliczenia wydajności urządzeń i dobór odpowiednich do nich napędów celem uzyskania zadowalających wyników wydajnościowych

Oferujemy również zaprojektowanie urządzeń pod konkretne środowiska pracy np.: wersje specjalne ATEX czy zastosowanie jako wykończenia materiałów trudnościeralnych czy wzmocnień. 

Zajmujemy się nie tylko pracami konstrukcyjnymi obejmującymi maszyny przemysłowe. Tworzymy obiekty budownictwa przemysłowego i wykonujemy ich projekty w sposób kompleksowy. 

Linie technologiczne wymagają nieustannych modernizacji w związku z czym nasi inżynierowie opracowują projekty ich „ożywiania”. Przygotowujemy projekty układów sterowania, zasilania i automatyki procesów technologicznych.        

Wymurówki Pieców Obrotowych i Izolacje Ogniotrwałe

BIKO-SERWIS jest jedną z niewielu polskich firm, która od lat realizuje wymianę wymurówek pieców przemysłowych. Nasze usługi gwarantują dobrą jakość i krótkie przestoje w pracy zakładu. 

Murujemy piece szybowe i Maerz’a w zakładach wapienniczych, obrotowe w cementowniach, kotłowe w ciepłowniach, instalacje wielkopiecowe i wszelkie innego typu piece i suszarnie w różnych zakładach przemysłowych. Wykonujemy także izolacje metodą torkretowania i wylewania betonów specjalnych. Dysponujemy kompletem sprzętu (wraz z wymaganymi odbiorami UDT) oraz doświadczonymi pracownikami.

 

A closeup of a rotary kiln for clinker production in a cement plant

Montaże i Nadzór

Wykonujemy montaże konstrukcji stalowych, hal, linii technologicznych i instalacji. Zapewniamy doświadczonych monterów i spawaczy, dźwigi, zwyżki i rusztowania. Bezpieczeństwo prowadzonych prac jest naszym najwyższym priorytetem. 

Realizujemy projekty pod klucz, wraz z pracami budowlanymi: żelbetowymi, stanu surowego i wykończeniowymi. Wykonujemy także prace elektryczne i z zakresu automatyki przemysłowej, wraz z programowaniem i wizualizacją procesów technologicznych.

 

Oferujemy: