Transport masowy

Transport masowy

Mianem ładunków masowych (tzw. solid dry bulk cargo) określamy ładunek jednego rodzaju materiału przewożonego w dużych ilościach i dużych partiach. Ładunki masowe podzielić na ładunki suche, płynne i specjalnego przeznaczenia. Ładunki masowe przewożone są najczęściej w transporcie morskim, co nie wyklucza również transportu całopojazdowego drogą śródlądową lub kolejową.
Wśród ładunków masowych suchych (tzw. solid dry bulk cargo) możemy wyróżnić: materiały bezkształtne, sproszkowane, ziarniste, kawałkowe zbryłowane, granulowane oraz towary transportowane w sztukach. Urządzenia przeznaczone do transportu masowego posiadają wzmocnioną konstrukcję oraz znaczenie większe wydajności.