Mieszalniki fluidalne BKFM

Mieszalniki fluidalne BKFM

bez części ruchomych, bez konieczności przygotowywania porcji, wyjątkowo niskie koszty operacyjne

Mieszanie to jeden z podstawowych procesów w technologii materiałów sypkich. Jednocześnie najtrudniejszych, zwłaszcza dla materiałów niejednorodnych i dla wymogu ciągłego procesu. Szukamy najbardziej ekonomicznych rozwiązań, dlatego – jeśli tylko można – wprawiamy materiał w stan fluidyzacji. W innych przypadkach staramy się jednym napędem wywołać ruch w różnych kierunkach, często przeciwstawny, aby osiągnąć jak najlepszy efekt.

Dzięki zastosowaniu metody elementów dyskretnych (DEM) do symulowania procesu homogenizacji materiałów sypkich możemy przeanalizować stopień mieszania różnych materiałów – dokładnie takich, jakie będą użyte w Państwa instalacji.