Kruszywa i kopalnie

Kruszywa i kopalnie

Dla kopalni i zakładów przetwórczych kamienia dostarczamy usługi utrzymania ruchu, remontów okresowych, a także analiz wibracji i osiowania. Przygotowujemy koncepcje projektowe i rysunki szczegółowe, zajmujemy się też symulacjami zachowania się produktu w różnych miejscach procesowych. Wiemy, jak ważne są też technologie trudnościeralne dla dobrej pracy kopalni z zakładów przeróbki kamienia.

Zajmujemy się separacją, mieszaniem, transportem i składowaniem kruszyw. Produkujemy i montujemy przenośniki, zasobniki, przesypy i dozowniki. Uczestniczymy w projektach inwestycyjnych, obsługujemy i serwisujemy później instalacje, zapewniamy części zamienne.