Magazynowanie i dozowanie pyłów by-pass CBPD

Magazynowanie i dozowanie pyłów by-pass CBPD

Wykonujemy instalacje obejmujące transport, magazynowanie i dozowanie pyłów by-pass pieca klinkieru. Te szczególne materiały wymagają szczególnej technologii, zwłaszcza w zakresie prawidłowego rozładunku ze zbiorników i przesypów. 

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania, obejmujące: