Składowanie mieszanek kruszyw

Składowanie mieszanek kruszyw

Wykonujemy instalacje składające mieszanki kruszyw, automatycznie dostosowujące bieżące receptury do potrzeb i zapewniające produkcję w trybie ‚just in time’.  Taka instalacja może obejmować: