ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/141 z dnia 04.09.2023 r.

Informujemy, że Biko-Serwis sp. z o.o. sp.k. poszukuje wykonawcy: 

Modyfikacji elementów instalacji demonstracyjnej do otrzymywania lekkich kruszyw

w ramach realizowanego projektu pn. Wykorzystanie surowców odpadowych w mikrofalowej technologii otrzymywania kruszyw ceramicznych. realizowanego w ramach POIR.04.01.04. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Formularz_ofertowy_414_2
Specyfikacja_414_2S
Zapytanie ofertowe_414_2