Mieszalniki porcjowe BKBM

Mieszalniki porcjowe BKBM

Jednowałkowe mieszalniki porcjowe to idealne urządzenia służące do osiągnięcia najwyższej jakości mieszanek przy zachowaniu powtarzalnych wsadów surowcowych. Budowa mieszalników porcjowych jest prosta, niemniej jednak sam proces mieszania jest dość skomplikowany.

Narzędzia łopatkowe typu pługowego lub łopatowego obracają się jako narzędzia mieszające w specjalnym układzie na wale mieszalnika w poziomym, cylindrycznym bębnie. Wynikiem tego jest zawirowanie mieszaniny, które nieustannie wciąga wszystkie cząstki wyrobu w proces mieszania. Unika się tworzenia stref martwych punktów lub powolnego ruchu w bębnie mieszającym, co zapewnia dokładne wymieszanie surowców. W niektórych przypadkach w celu uzyskania wymaganego efektu mieszania, można zainstalować oddzielnie napędzane noże wysokoobrotowe.

Działanie poziomego mieszalnika jednowałowego do pracy porcjowej opiera się na zasadzie mechanicznej fluidyzacji produktu mieszanego.

Specjalny kształt, położenie i szybkość obrotu narzędzi mieszających generuje odśrodkowy ruch wirowy, co umożliwia trójwymiarowe przemieszczanie materiału i łączenie z pozostałymi. Gwarantuje to, że składniki o różnej wielkości cząstek i gęstości nasypowej będą doskonale zhomogenizowane i wymieszane z wysoką precyzją w możliwie najkrótszym czasie.

Mieszalniki typu porcjowego używane są do mieszania suchych proszków, granulatów lub krótkich włókien, do zwilżania, zbrylania i granulacji tych samych materiałów lub do mieszania cieczy i past o niskiej lepkości.

Korzyści:

Dostępne opcje:

Właściwości: