Od 1994 roku

Technologie dlamateriałów sypkich

Oferujemy Państwu usługi na najwyższym poziomie poparte długoletnim doświadczeniem, takie jak: montaże urządzeń, obróbka mechaniczna części do maszyn oraz wykonanie konstrukcje stalowe.

0 +
Zadowolonych klientów
O Biko-Serwis

Stanowimy rozpoznawalną markę

Firma powstała w 1994 roku, choć nasze doświadczenia sięgają dużo dalej. Początkowo Biko-Serwis zatrudniał 30 pracowników, wykonujących prace spawalnicze, ślusarskie i mechaniczne.

Rozwój

Konsekwentnie rozwijamy podstawowy zakres działalności jakim jest wsparcie poprawnego funkcjonowania zakładów ciężkiego przemysłu.

Pewna marka

Dziś stanowimy rozpoznawalną markę, dzięki naszej wiedzy i umiejętnościom możemy zaoferować kompleksowość usług.

0 +

Projektów linii technologicznych wykonanych „pod klucz”

0 +

Wyprodukowanych maszyn i urządzeń

0 +

Obecność produktów w ponad 40 krajach na pięciu kontynentach

0 +

Powierzchni obszaru produkcyjnego

0 +

Powierzchni użytkowej budynków produkcyjnych

0 +

Wykwalifikowanych pracowników

Materiały sypkie

Czym są materiały sypkie?

Złożone są z niewielkich, suchych cząstek, które nie są ze sobą w żaden sposób związane lub bardzo łatwo rozpadają się na drobne elementy. Przykładów tego typu materiałów szukać można nie tylko w przemyśle, lecz także w gastronomii – poza piaskiem, żwirem, czy żużlem są to cukier, ryż, czy kawa.

Materiał sypki składa się z ziaren ciała stałego o określonej wielkości. Dla bliższego scharakteryzowania i sklasyfikowania materiału sypkiego stosuje się kryteria odnoszące się do jego cech zewnętrznych i właściwości mechanicznych: skład granulometryczny, wilgotność, gęstośc w stanie sypkim, przyczepność i ką zsypu naturalnego.

Zamiennie materiały sypkie można również nazywać ziarnistymi lub kruchymi, a ich przenoszenie ma zazwyczaj charakter potokowy. Oznacza to, że do pracy z tego typu ładunkami potrzebne są specjalistyczne maszyny – inaczej niż w przypadku drewna, czy lekkich elementów betonowych praca ludzkich rąk może okazać się nieefektywna.

Dział projektowania

Od kilku lat prowadzimy własny dział projektowania, który pracuje nad nowymi rozwiązaniami technicznymi produkowanych przez nas urządzeń.

Nasze usługi

Oferujemy usługi w wielu dziedzinach przemysłu

Wymagania naszych klientów powodują ciągły rozwój technologii, inwestycje w park maszynowy i kadrę, która sprosta najtrudniejszym zadaniom. Dziś oferujemy Państwu usługi na najwyższym poziomie poparte długoletnim doświadczeniem.

Laboratorium Badawcze Technologii Materiałów Sypkich

Nasze urządzenia są zaprojektowane i przetestowane dla indywidualnego procesu oraz materiałów, które są inne w każdej sytuacji.

Konstrukcje stalowe i zbiorniki ciśnieniowe

Precyzyjna obróbka blach i profili w połączeniu z operacjami obróbki skrawaniem daje nam możliwość dostaw różnorodnych części obudów, prowadnic, wirników, jak też blachownic i zbiorników.

Wymurówki Pieców i Izolacje Ogniotrwałe

BIKO-SERWIS jest jedną z niewielu polskich firm, która od lat realizuje wymianę wymurówek pieców przemysłowych. Nasze usługi gwarantują dobrą jakość i krótkie przestoje w pracy zakładu.

Opinie

Co mówią nasi Klienci?

Od prawie trzech dekad stawiane nam wymagania nieustannie podnoszą nasze kwalifikacje i pomagają w zdobywaniu doświadczenia w biznesie przemysłu ciężkiego. 

Wykonane przez nas realizacje pozwoliły nam zbudować zaufanie i partnerstwo z wieloma podmiotami, zarówno z Polski jak i wielu innych krajów świata. Nasze rozwiązania są obecne na wszystkich kontynentach, to ponad tysiąc wyprodukowanych urządzeń i ponad trzysta zrealizowanych kompleksowo projektów „pod klucz”. Wszędzie tam, gdzie produkt jest oznaczony „Made by Biko-Seriws”, można oczekiwać doskonałej wiedzy technicznej, innowacyjnych pomysłów i najwyższych standardów jakościowych.

Te ogromnie ważne aspekty w biznesie gwarantują zadowolenie naszych Kontrahentów. Jeśli ciągle szukają Państwo najlepszych rozwiązań do swoich maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych – jesteśmy dla Państwa właściwym partnerem. Zachęcamy do zapoznania się z opiniami na nasz temat.

Firma Biko-Serwis na potrzeby Zakładów Wapienniczych Lhoist wykonała w sposób kompleksowy mobilne instalacje dozowania wapna hydratyzowanego oraz szereg innych instalacji pod klucz i pojedynczych urządzeń.. Realizacje obejmują zaprojektowanie, wyprodukowanie, montaż i uruchomienie instalacji. Biko_Serwis rzetelnie wywiązało się z zadań objętych kontaktami , współpraca naszych firm oparta jest na profesjonalizmie i wiedzy. W czasie wieloletniej współpracy naszych firm, podczas wykonywanych prac firma Biko-Serwis wykazała się dużą znajomością zagadnień, terminowością wykonania i bardzo dobrą organizacją pracy. Jakość świadczonych usług i wysokie zaangażowanie podczas realizacji zarówno projektów inwestycyjnych jak i wykonywania usług remontowych i utrzymania ruchu.

LHOIST BUKOWA
LHOIST BUKOWA

BUSINESS PARTNER

Firma Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. z prawdziwą przyjemnością poświadcza, iż Biko-Serwis wykonała na nasze potrzeby modernizację istniejących urządzeń oraz instalację nowych: cyklonów, rurociągów gazów gorących, przeprowadziła od podstaw budowę nowej suszarni surowców, instalację załadunku silosów oraz każdego dnia dba o utrzymanie ruchu w naszym przedsiębiorstwie. Wszelkie wykonane pracę przeprowadzono na najwyższym poziomie, zgodnie ze sztuka i wiedzą technologiczną. Prace wykonano zgodnie z zawartymi kontraktami, sprawnie, profesjonalnie i terminowo. Jako klienci wyrażamy swoja satysfakcję ze stałej współpracy z firmą Biko-Serwis.

CEMENTOWNIA NOWINY
CEMENTOWNIA NOWINY

BUSINESS PARTNER

Firma Biko-Serwis wykonała na nasze potrzeby podawacze taśmowe, przenośnik taśmowy o długości 267 metrów, przenośnik rewersyjny, stacje przesypowe oraz zainstalowała kruszarkę. Polecamy Biko-Serwis jako kontrahenta, szeroka oferta firmy połączona z fachową, doświadczoną obsługa techniczną pozawala na realizację bardzo skomplikowanych potrzeb Klientów. Urządzenia produkowane przez Biko-Serwis cechują się bezawaryjnością i wieloletnią niezawodnością. Z przyjemnością stwierdzamy, iż wybór Biko-Serwis jako wykonawcy kontraktu był wyborem bardzo trafnym a współpraca naszych firm pozwala unikać wielu problemów podczas codziennej eksploatacji urządzeń w trudnych warunkach pracy.

KOPALNIA KRUSZYWA RADKOWICE
KOPALNIA KRUSZYWA RADKOWICE

Business partner

Potwierdzamy, iż Biko-Serwis z siedzibą w Nowinach zaprojektowała, uzyskała pozwolenie na budowę, dostarczyła instalację odpyleniową wraz z transportem, magazynowaniem i transportem pyłu na samochody, wykonała montaże rękawów załadunkowych, filtrów, dmuchaw i silosów magazynowych. Wszelkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem, uwzgledniając wszelkie reguły sztuki budowlanej, solidnie, starannie a co najważniejsze zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W świetle powyższego zaświadczamy, iż Biko-Serwis jest solidnym i godnym polecenia partnerem i kontrahentem.

ŁAMIARNIA WTÓRNA I SORTOWNIA KAMIENIA
ŁAMIARNIA WTÓRNA I SORTOWNIA KAMIENIA

BUSINESS PARTNER

Niniejszym pragniemy potwierdzić, że Biko-Serwis zaprojektowała i wykonała, dostarczyła instalację kompleksowego systemu mieszania granulowanych materiałów sypkich oraz stacje rozładunku, transportu i rozdziału materiałów drobnoziarnistych na frakcję. Z należytą starannością przeprowadzono montaż, uruchomienie i przeszkolenie załogi. Pragniemy poinformować o satysfakcji wynikającej z naszej współpracy. Zdecydowanie rekomendujemy Biko-Serwis jako starannego, odpowiedzianego i godnego zaufania partnera biznesowego przy realizacji zarówno krótkich, jak i długoterminowych kontraktów.

BUSINESS PARTNER

Firma Biko-Serwis wykonała ogrom prac remontowych zakładu produkcyjnego, pełnej jego realizacji przy zachowaniu terminów wykonawczych. Pragniemy podziekować za owocną współpracę i pomoc w realizacji inwestycji, zwłaszcza przy wywiązania się z terminów wykonanych prac remontowych. Liczymy na dalsza współpracę w przyszłości. Liczymy, że zdobyte doświadczenia przełożą się na jeszcze niejedno zrealizowane wspólnie przedsięwzięcie.

CIECH S.A.
CIECH S.A.

BUSINESS PARTNER

Potwierdzamy, iż firma Biko-Serwis wykonała prace projektowe oraz zrealizowała dostawę urządzeń (zbiorników magazynowych, rękawów załadunkowych, odpylaczy workowych, przenośników, zasuw) oraz projekt instalacji zasilania i układów sterowania do opisanej powyżej instalacji. Ponadto przeprowadzono montaż, uruchomienie i przekazano instalacje do użytkowania przeszkalając uprzednio pracowników. Wszelkie pracę wykonano terminowo i zgodnie z naszymi wytycznymi. Polecamy Biko-Serwis jako godnego zaufania kontrahenta.

SUEZ GROUP
SUEZ GROUP

BUSINESS PARTNER

Niniejszym informujemy, że firma Biko-Serwis wykonała na nasze potrzeby filtry workowe wraz z dozownikami celkowymi i konstrukcjami wsporczymi pod czałośc instalacji. Cały ciąg technologiczny zaprojektowano poprawnie, z uwzględnieniem przepisów BHP oraz dostarczono do Cementowni Chełm terminowo. Wszelkie pracę przeprowadzono z dużą starannością. Instalacje pracują bezawaryjnie i bez zastrzeżeń ze strony Cemex. Pragniemy potwierdzić, iż Biko-Serwis to solidny i godny polecenia partner w biznesie.

CEMEX POLSKA
CEMEX POLSKA

BUSINESS PARTNER

Firma Biko-Serwis wykonała na nasze potrzeby prace projektowe i symulacje oraz wykonała dostawę i montaż szeregu urządzeń przemysłowych (konstrukcje wsporcze, zbiorniki, przenośniki, rozdrabniacze, rynny aeracyjne, instalacje do rozładunku wagonów kolejowych i autocystern). Wszelkie prace określone w kontrakcie zostały wykonane rzetelnie, terminowo oraz na bardzo wysokim poziomie. Kwalifikację, wysoki poziom organizacji, dyscyplina technologiczna, kompetencje i zaangażowanie stały się wizytówką firmy Biko-Serwis. Serdecznie polecamy współprace z tym kontrahentem.

CEMENTOWNIA KRAKÓW NOWA HUTA
CEMENTOWNIA KRAKÓW NOWA HUTA

BUSINESS PARTNER

Niniejszym potwierdzamy, że firma Biko-Serwis wykonała na nasze potrzeby kompleksowa instalację dokruszania wapna o granulacji 0-12 mm, wykonano również instalację do mieszania i magazynowania produktu oraz instalację rozładunkowa i lej rozładunkowy. Niezmiennie oceniamy Biko-Serwis bardzo dobrze i polecamy zarówno urządzenia jak i usługi świadczone przez Biko-Serwis. Mając powyższe na względzie serdecznie polecamy Biko-Serwis jako solidnego wiarygodnego kontrahenta.

LHOIST BUKOWA
LHOIST BUKOWA

BUSINESS PARTNER

Niniejszym udzielamy formie Biko-Serwis naszych referencji. Nasza współpraca przebiegła rzetelnie i terminowo oraz zgodnie z wszystkimi zobowiązaniami. Biko-Serwis wykonała na nasze potrzeby przenośnik transportujący suszony osad pościelowy, przenośniki ślimakowe i zgrzebłowe. Ponadto wykonano dostawę i montaż rurociągów, konstrukcji wsporczych i przesypów dwudrogowych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. Wszelkie urządzenia wyprodukowane przez Biko-Serwis są bardzo wysokiej jakości, działają skutecznie i wydajnie. Jakość oraz bardzo wysoki poziom wykonanych prac montażowych i wdrożeniowych pozwala nam na polecenie Biko-Serwis z całą stanowczością. Liczymy na dalszą współpracę.

SCHENK PROCESS
SCHENK PROCESS

BUSINESS PARTNER

Niniejszym pragniemy zaświadczyć, iż firma Biko-Serwis była wykonawcą Zakładu Przemiałowego Kamienia Wapiennego oraz kompleksowej instalacji transportu mączki wapiennej. Wykonano na nasze potrzeby dozowniki celkowe, inżektory, przesypy dwudrogowe, rurociągi, zbiorniki buforowe i instalacje sprężonego powietrza. Wszelkie urządzenia działają w sposób bezawaryjny i posiadają wszystkie deklarowane przez formę Biko-Serwis parametry pracy. Biko-Serwis ciągle wdraża nowe rozwiązania technologiczne przez co oferowane przez nich rozwiązania są energooszczędne, innowacyjne i bezawaryjne. Polecamy Biko-Serwis jako profesjonalnego wykonawcę i doświadczoną firmę produkująca urządzenia przemysłowe.

EGM Sp. z o.o.
EGM Sp. z o.o.

BUSINESS PARTNER

Niniejszym potwierdzamy iż firma Biko-Serwis wykonała na nasze potrzeby rurociągi do transportu pneumatycznego służące do rozładunku masowych surowców sypkich oraz przeprowadziła regenerację zbiorników zasypowych, wykonanie podestów stalowych i wzmocnienia stropów. Wszelkie prace zostały wykonane z uwzględnieniem wszelkich reguł sztuki technologicznej i budowlanej. Duża znajomość tematu i dobra organizacja pracy daje nam możliwość wystawienia bardzo dobrej oceny oraz rekomendowania firmy Biko-Serwis jako solidnego i godnego polecenia partnera biznesowego. Z ogromną przyjemnością możemy polecić urządzenia produkcji Biko-Serwis, szczególnie tym klientom, którzy cenią sobie najwyższej jakości bezawaryjne rozwiązania.

SOPRO
SOPRO

BUSINESS PARTNER

Bardzo nam miło wystawić referencję firmie Biko-Serwis, która wykonała na nasze potrzeby prace remontowe na oczyszczalni ścieków, wykonała remonty zbiorników i uszczelnienie osadników. Zakres prac obejmował zagadnienia zarówno technologiczne jak i budowlane. Wszelkie działania przebiegły bez poprawek oraz uwag ze strony inwestora. Wyrażamy uznanie za profesjonalizm w działaniu firmy Biko-Serwis. Dobra organizacja pracy i solidność są dowodem wiarygodności firmy, a dla potencjalnego inwestora gwarantem dobrej współpracy i osiągnięcia oczekiwanych efektów zakończenia robót.

CHESTERTON
CHESTERTON

BUSINESS PARTNER

Z prawdziwą przyjemnością wystawiamy referencję firmie Biko-Serwis. Firma wykonała na nasze potrzeby budowę nowego szachtu studziennego oraz wykonała realizację kanalizacji technologicznej. Ponadto firma Biko-Serwis zaprojektowała i w całości wykonała nowy budynek rozdzielni elektrycznej i przeprowadziła modernizację urządzeń w naszym przedsiębiorstwie. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy, jakość świadczonych usług oraz organizacja placu budowy była bez zarzutu. Zapewniono nam fachową kadrę techniczną, która elastycznie reagowała na nasze sugestie i potrzeby. Gorąco polecamy współpracę z firmą Biko-Serwis.

WODOCIAGI KIELECKIE S.A.
WODOCIAGI KIELECKIE S.A.

BUSINESS PARTNER

Firma Biko-Serwis świadczy na nasze potrzeby usługę utrzymania ruchu w zakładzie Rigips Saint Gobain. Z racji wieloletniej współpracy możemy poświadczyć, iż wszelkie awarie usuwane są natychmiast a na planowane przestoje wynikające z modernizacji linii technologicznych firma zapewnia odpowiednią ilość bardzo wykwalifikowanych pracowników. Rekomendujemy Biko-Serwis jako partnera godnego polecenia i zachęcamy do współpracy z nimi.

SAINT GLOBAIN
SAINT GLOBAIN

BUSINESS PARTNER

Firma Biko-Serwis wykonała na nasze potrzeby projekty urządzeń, symulację DEM, oraz wyprodukowała same urządzenia, w szczególności rynny transportowe do sorbentów. Biorąc pod uwagę jakość oferowanych urządzeń oraz kompetencję pracowników, możemy w pełni polecić Biko-Serwis innym klientom zainteresowanym urządzeniami dla przemysłu ciężkiego.

ELEKTROWNIA TURÓW
ELEKTROWNIA TURÓW

BUSINESS PARTNER

Potwierdzamy, że firma Biko-Serwis wykonała na nasze potrzeby Instalację nowych systemów aeracyjnych silosów do magazynowania wapna. Zakres wykonanych prac obejmował projekt technologiczny i wykonawczy. Wyprodukowano i zainstalowano urządzenia wewnątrz silosów, uruchomienie i przekazanie urządzeń do dalszej eksploatacji. Zlecone pracę wykonano terminowo, profesjonalnie, wraz z zachowaniem najwyższych standardów. Przestrzegano zasad dobrej organizacji i BHP pracy. Po kilkuletnim okresie eksploatacji możemy śmiało rekomendować Biko-Serwis jako bardzo solidnego i rzetelnego kontrahenta.

LHOIST BUKOWA
LHOIST BUKOWA

BUSINESS PARTNER

Niniejszym udzielamy referencji firmie Biko-Serwis dziękując za profesjonalne podejście, wysoką jakość usług i oferowanych produktów. Firma Biko-Serwis wykonała na nasze potrzeby zbiorniki kruszyw oraz platformę do autoklawów. Polecamy Biko-Serwis jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje usługi fachowo i rzetelnie. Całokształt przebiegu dotychczasowej współpracy naszych firm pozwala postrzegać Biko-Serwis jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klientów. Liczymy na dalsza współprace oraz oraz życzymy licznych sukcesów.

PREFABET
PREFABET

BUSINESS PARTNER

Niniejszym potwierdzamy, iż firma Biko-Serwis wykonała na nasze potrzeby wymurówki oraz konstrukcje pieca Maerz'a oraz wybudowała nowy piec do wypału wapna na potrzeby ciągu technologicznego naszego zakładu. Powierzone zadania zostały wykonane terminowo a jakość wykonanych prac została wykonana na najwyższym poziomie. Mając na uwadzę doświadczenie wypracowane przy wspólnej realizacji tych jakże wymagających inwestycji możemy potwierdzić, iż Biko-Serwis jest firma profesjonalnie przygotowaną do realizacji usług oraz opracowania całej dokumentacji w powyższym zakresie. Serdecznie polecamy Biko-Serwis jako ekspertów z dużym doświadczeniem, zapewniających wysoki poziom wiedzy.

SCANDUZZI
SCANDUZZI

BUSINESS PARTNER

Niniejszym potwierdzamy, iż firma Biko-Serwis wykonuje na nasze potrzeby usługi w zakresie remontów i utrzymania ruchu. Ponadto Firma zaprojektowała i wyprodukowała terminal załadunku i magazynowania pyłu dolomitowego, terminal załadunku mączki wapiennej na wagony i samochody ciężarowe oraz rynny aeracyjne, dozowniki i przenośniki surowców. Z ogromną przyjemnością możemy polecić maszyny i usługi świadczone przez firmę Biko-Serwis, szczególnie tym firmom, które poszukują solidnego partnera do współpracy.

KOPALNIA MIEDZIANKA
KOPALNIA MIEDZIANKA

BUSINESS PARTNER

Niniejszym potwierdzamy, iż firma Biko-Serwis wykonała na nasze potrzeby projekty oraz wybudowała trzy silosy na produkty, silos skręcany, przesiewacze, przenośniki typu "Z" oraz instalację do magazynowania pyłów. Wszystkie zlecone zadania zrealizowano terminowo, z należytą starannością a pracownicy Biko-Serwis wykazali się wysoka wiedza i profesjonalizmem. Poziom przeszkolenia naszej kadry w zakresie obsługi i programowania również zasługuje na jak najwyższe uznanie. W świetle dotychczasowej współpracy polecamy firmę Biko-Serwis jako sprawdzonego kontrahenta, oferującego produkty i usługi na najwyższym poziomie. Udzielamy pozytywnych referencji firmie Biko-Serwis i liczymy na dalszą współpracę.

SANDVIK
SANDVIK

BUSINESS PARTNER

Potwierdzamy, iż firma Biko-Serwis wykonała na nasze potrzeby silos na popiół. Bardzo cenne były dla nas uwagi działu projektowego w stosunku do pierwotnych założeń. Wszelkie sugestię pozwoliły na optymalizację sił i środków użytych podczas realizacji tego zadania inwestycyjnego. Mając na uwadze powyższe polecamy firmę Biko-Serwis jako godnego zaufania i wysoce profesjonalnego wykonawcę.

MOSTOSTAL PUŁAWY
MOSTOSTAL PUŁAWY

BUSINESS PARTNER

Potwierdzamy, iż Biko-Serwis wykonała na nasze potrzeby kosz załadunkowy dla kamienia wapiennego, budowę trzech silosów oraz opracowanie projektu i wykonanie układu dozowania wapna do pieców. Bardzo ważnym dla nas aspektem współpracy z kontrahentami jest terminowość, rzetelność i profesjonalizm, dlatego polecamy Biko-Serwis. Brak zastrzeżeń co do zrealizowanych kontraktów pozwala nam zapewnić, iż z przyjemnością będziemy korzystać z usług Biko-Serwis w przyszłości.

ARCELLOR MITAL
ARCELLOR MITAL

BUSINESS PARTNER

Elektrociepłownia Kielce pragnie wyrazić swoja pozytywna opinie na temat współpracy z firmą Biko-Serwis, która wykonała na nasze potrzeby demontaż starego i wykonanie nowego kosza na miał węglowy o ładowności 200 ton. Potwierdzamy, iz prace wykonane zostały z duża starannością, bezkonfliktowo oraz zgodnie ze sztuką. Właściwa organizacja pracy oraz zachowanie najwyższych standardów BHP pozawalają nam polecić Biko-Serwis jako rzetelnego partnera przy realizacji tego typu działań inwestycyjnych.

ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE
ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE

BUSINESS PARTNER

Nasza współpraca

Kontrahenci

Uzyskaj więcej informacji o naszej firmie

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń lub napisz do nas. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Biko Serwis

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z bieżącymi działaniami Biko-Serwis