Kruszarki BKLC

Kruszarki BKLC

Z punktu widzenia technologicznego kruszenie polega na zmniejszaniu rozmiarów surowców (np.: w formie brył i aglomeratów) materiałów stałych i mokrych w celu uzyskania odpowiedniej ich granulacji lub uzyskania odpowiedniej powierzchni materiału / surowca. Kruszarki produkcji BIKO-SERWIS umożliwiają kruszenie materiałów na różne frakcje (duże, średnie i niskie frakcje). Solidny korpus urządzeń oraz zwarta konstrukcja zapewniają sprawne działanie i utrzymanie funkcjonowania w ciągłym systemie pracy. Korpusy kruszarek mogą być wykonane ze stali węglowej i nierdzewnej. Specjalna konstrukcja noży zapewnia efektywniejsze rozdrabnianie i maksymalny moment kruszący przy jak najdłuższej eksploatacji urządzeń. Nasze urządzenia przeznaczone są do pracy w ciężkich warunkach. Mogą pracować zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach, kruszyć i rozdrabniać materiały i surowce o bardzo różnej twardości. Kruszarki produkcji BIKO SERWIS posiadają uszczelnioną konstrukcję nawet przy większej ilości wałów, co pozwala na przetwarzanie najszerszej gamy materiałów sypkich. Specjalistyczna konstrukcja kruszarek pozwala na wytwarzanie jednorodnych mieszanin ze składników, które w warunkach normalnych nie mieszają się ze sobą. Nasze rozwiązania bazują na wynikach symulacji rzeczywistego zachowania się materiałów sypkich i kawałkowych metodą elementów dyskretnych (DEM).