Terminale załadunkowe materiałów sypkich

Terminale załadunkowe materiałów sypkich

Wywodzimy się z branży cementowo-wapienniczej, kruszyw, gipsu i cementu więc wiemy o nich (prawie) wszystko. Dostarczamy usługi utrzymania ruchu, opracowujemy projekty technologiczne i wykonawcze, dostarczamy urządzenia i kompletne instalacje. Pracujemy z najlepszymi, żeby zapewnić najbardziej optymalne rozwiązania.

W naszej pracy bazujemy na wieloletnich doświadczeniach obsługi urządzeń oraz efektach symulacji zachowania się materiałów sypkich przeprowadzanych metodą elementów dyskretnych (DEM).

Projektujemy i dostarczamy kompleksowe stacje do załadunku cementu, mączek wapiennych, gipsu i reagipsu.

Nasza oferta dla energetyki obejmuje urządzenia i kompletne instalacje do transportu i magazynowania biomasy, odpopielania, nawęglania oraz terminale załadowcze popiołów.

Wykonujemy kompleksowe terminale załadunkowe suchych produktów w branży chemicznej. Zapewniamy projekty koncepcyjne i wykonawcze, prefabrykacje, montaże i uruchomienia instalacji. 

Produkujemy i modernizujemy elementy terminali załadunkowych, obejmujących:

Nasza oferta obejmuje:

Zaletami naszych rozwiązań jest: