Instalacje odpylające

Instalacje odpylające

Dostarczamy urządzenia, komponenty, jak też kompletne instalacje odpopielania, obejmujące transport mechaniczny, pneumatyczny, jak też zbiorniki magazynowe popiołu. Dostarczamy również workowe odpylacze procesowe, gwarantujące skuteczność filtracji na poziomie 99.99%.

Oferujemy: