Rynny aeracyjne BKAS

Transport produktów sypkich
Gałęzie przemysłu:

Rynny aeracyjne BKAS

Rynny aeracyjne (fluidalne) służą do transportu materiałów drobnych i suchych (podlegających fluidyzacji), takich jak: wapno, mączka surowcowa i wapienno-marglowa, cement, piasek, gips i wszelkiego rodzaju pyły. 

Ten rodzaj transportu cechuje bardzo wysoka wydajność  w stosunku do gabarytów urządzenia podającego oraz możliwość podawania regulowanego strumienia materiału, niejednokrotnie w układzie jego recyrkulacji. Niektóre modele rynien aeracyjnych wyposażone są w rozgałęzienie kanałów, które pozwala na rozdzielenie materiału na niezależne ciągi.

Rynna pracuje przy kącie pochylenia 4° – 15° do poziomu, a kąt ten zależy od rodzaju materiału. Wydajność urządzenia zależy od transportowanego materiału, kąta pochylenia rynny oraz zastosowanego typu tkaniny aeracyjnej

Materiał wykonania:
Rodzaj wykończenia:
Zalecane warunki pracy:

Stosowane tkaniny aeracyjne produkowane są z wysokiej jakości przędzy poliestrowej, bawełnianej bądź aramidowej, pod stałym nadzorem wszystkich parametrów, w szczególności oporu tkaniny badanego przy danym i  ściśle określonym przepływie transportowanego materiału. Ciągła kontrola oporu tkaniny zapewnia w rezultacie bezproblemowy transport materiałów sypkich w instalacjach przemysłowych.  Standardowe opory tkanin aeracyjnych to 300 mmwg, 350 mmwg oraz 800 mmwg przy przepływie 400Nm³/

Budowa i działanie rynien aeracyjnych

Składa się ona z koryta dolnego zamkniętego szczelnie od góry korytem górnym. Pomiędzy korytami umieszczona jest warstwa specjalnej tkaniny (przepona różnej grubości wykonana z płótna). Do dolnego koryta doprowadzone jest powietrze z wentylatora, do górnego koryta (na tkaninę) dozowany jest surowiec. Działanie rynny opiera się o wytworzone we wnętrzu rury nadciśnienie, które powoduje wymieszanie się powietrza z surowcem. Wytworzone nadciśnienie w dolnym korycie powoduje przechodzenie powietrza przez przeponę i mieszanie się z surowcem (aeracja). 

Zalety stosowania rynien aeracyjnych: