Rozdrabniacze brył BKLC

Rozdrabniacze brył BKLC

Zawsze wtedy, gdy należy rozpuścić i rozdrobnić zbrylone aglomeraty i bryłki surowców w przemyśle, poszukiwane są kruszarki i rozdrabniacze. Produkty wyjściowe można rozdrobnić od suchych, kruchych i lekko wilgotnych, do żądanej wielkości końcowej ziaren poprzez cięcie i rozdrabnianie.

Rozdrabniacze są stosowane przy wylotach ze zbiorników materiałów sypkich, np. silosów cementu, popiołów, mączki i wapna. Mają za zadanie rozdrobnienie zbrylonego w czasie magazynowania materiału przed jego dalszą przeróbką bądź transportem. Dostępne są dwie podstawowe wersje rozdrabniaczy, dostosowane do wydajności i wielkości wylotów.

Dzięki modułowemu rodzajowi konstrukcji, kruszarki do brył produkcji BIKO SERWIS dają się bezproblemowo zintegrować z istniejącymi linami produkcyjnymi lub pracować jako osobne, wolnostojące urządzenia. Nasze konstrukcje charakteryzują się wysoką stabilnością, trwałością oraz są pozbawione tzw. „martwego pola”. Duże otwory inspekcyjne pozwalają na łatwe i szybkie czyszczenie oraz konserwację rozdrabniaczy brył. Nowa wersja rozdrabniacza ma ułatwioną obsługę – pozwala na wymianę noży bez demontażu całego urządzenia. Urządzenia posiadają specjalne utwardzenia w zależności od rodzaju przetwarzanego aglomeratu. Zbrylone i stwardniałe materiały sypkie są transportowane siłą ciężkości przez wlot do rozdrabniacza brył. Obracające się listwy wirnika przetłaczają produkt przez sito rozdrabniające i rozdrabniają aglomeraty do żądanej wielkości końcowej ziaren. Nasze urządzenia są wyjątkowo dobrze uszczelnione i łożyskowane co zapewnia bezawaryjną pracę nawet w systemie ciągłym. Nasze rozwiązania bazują na wynikach symulacji rzeczywistego zachowania się materiałów sypkich i kawałkowych metodą elementów dyskretnych (DEM). Jesteśmy jedną z niewielu europejskich firm wykorzystujących możliwości DEM przy projektowaniu urządzeń.