Pozycjonery załadunku BKLP do rękawów załadunkowych

Pozycjonery załadunku BKLP do rękawów załadunkowych

Pozycjoner rękawów załadunkowych przemieszcza rękawy załadunkowe w płaszczyźnie poziomej podczas załadunku ciężarówek lub wagonów. Kierowca może zatrzymać pojazd w wyznaczonym miejscu załadunku, bez konieczności ustawiania się w centrum obszaru załadunku. Rękawy wyposażone w pozycjonery zwiększają szybkośc i efektywnośc załaunku oraz eliminują potrzebę przestawiania pojazdu po jego zaparkowaniu w obszarze przeznaczonym do załadunku.