Rurociągi

Rurociągi

Rurociągi oznaczają części składowe instalacji rurowych przeznaczonych do transportu różnych materiałów, po połączeniu ich razem w zintegrowany układ ciśnieniowy. Rurociągi obejmują w szczególności rury lub układ rur, kształtki rurowe, złączki, kompensatory, przewody i inne części składowe przenoszące ciśnienie. Są to budowle liniowe służące do przesyłania płynów i mieszanin, transportu zimnych i gorących cieczy i gazów oraz materiałów sypkich. W przypadku gazów i cieczy każda chemicznie stabilna substancja może być przesyłana przez rurociąg.