Dozowniki celkowe BKRV

Dozowanie produktów sypkich
Zastosowanie:

Dozowniki celkowe BKRV

Dozowniki celkowe mają szerokie zastosowanie w przemyśle. Instalacje technologiczne służące transportowaniu materiałów sypkich począwszy od granulatów po frakcję pylistą materiału / surowca wymagają zastosowania dozowników celkowych w procesach przesyłu, dozowania lub magazynowania materiałów sypkich. Urządzenia te nie nadają się się do dozowania materiałów o dużym uziarnieniu oraz materiałów kleistych, tworzących aglomeraty. Dozowniki celkowe można również zastosować w przypadku materiałów, które posiadają właściwości obklejające i źle spływające, a ich duża granulacja wymaga wstępnego kruszenia zbrylonego materiału lub cięcia jak np. w przypadku biomasy.

Pragniemy również wspomnieć, że wiele regionów Polski stosuje różne nazewnictwo dla dozowników celkowych. Spotykane są określenia takie jak zawór obrotowy, celka obrotowa, zawór gwieździsty, podajnik celkowy, śluza obrotowa czy turnikiet. Niemniej jednak, wszystkie powyższe nazwy określają to samo urządzenie.

Materiał wykonania:
Rodzaj wykończenia:
Zalecane warunki pracy:

BIKO-SERWIS produkuje dozowniki celkowe o wysokich parametrach pracy, które zawsze są dostosowane do potrzeb naszych Klientów. Firma od wielu lat świadczy usługi w zakresie konserwacji i dozoru dozowników celkowych w już istniejących instalacjach technologicznych, daje nam to szeroki wachlarz wiedzy na temat podawaczy celkowych i specyfiki ich pracy. To z kolei gwarantuje dobór najbardziej optymalnych rozwiązań w urządzeniach które produkujemy.

Dobór dozowników celkowych przeprowadza się indywidualnie na podstawie zebranych informacji o procesie technologicznym, wydajności i rodzaju oraz właściwościach medium transportowanego. Na tej podstawie możliwe jest określenie typu i wielkości oferowanego dozownika celkowego jak również konfiguracji materiałowej korpusu, pokryw bocznych oraz koła celkowego. Możliwe jest również wykonanie celki obrotowej w konfiguracji materiałowej określonej przez klienta.

Nasze dozowniki posiadają certyfikację elementu ochronnego w systemach izolowania wybuchów (Dyrektywa 94/9/EC, EN 15089). Dozowniki celkowe montowane są pod silosami, urządzeniami transportowymi, filtrami i cyklonami jak również w instalacjach transportu pneumatycznego.

Zasada działania dozowników celkowych jest bardzo prosta. Każdy z dozowników celkowych składa się z walcowej komory, w której obraca się wirnik posiadający w zależności od sytuacji 6 lub 8 komór podających materiał. Wirnik napędzany jest motoreduktorem.

Podawanie materiału poprzez dozownik celkowy jest procesem całkowicie regulowanym, może on pracować w sposób przerywany w przypadku dozowania lub ciągły w przypadku transportu materiału / surowca. Regulując obroty motoreduktora wpływamy na wydajność procesu dozowania celkowego. Przy wolnych obrotach podajemy / transportujemy mniej materiału, z kolei przy większych podajemy więcej materiału.

Korpusy dozowników celkowych w zależności od potrzeb technologicznych mogą być wykonywane z czarnej stali lub nierdzewnej. Do łopatek wirnika przykręcone są płytki uszczelniające, które mogą być wykonane z poliuretanu, silikonu, gumy lub w razie potrzeby z innych tworzyw sztucznych. Łopatki te oraz tarcze boczne są uszczelniającymi elementami wymiennymi urządzenia.

Wloty i wyloty dozowników celkowych zakończone są specjalnymi kołnierzami przyłączeniowymi, które mogą mieć kształt okrągły, kwadratowy lub prostokątny. Możliwe jest wykonanie owiercenia wlotów i wylotów według wytycznych klienta.

Temperatura materiału dozowanego w standardowym dozowniku celkowym nie powinna przekraczać 80 stopni Celsjusza. Przy wyższych temperaturach proponujemy dozowniki celkowe w wykonaniu specjalnym. Dla instalacji montowanych w strefach zagrożenia wybuchem stosowane są dozowniki celkowe z certyfikatem ATEX jako wyposażenie lub jako zabezpieczenie przed skutkami wybuchu tj. przed nagłym wzrostem ciśnienia oraz jako zabezpieczenie przed przedostaniem się płomienia.