Młyny bijakowe BKHM

Młyny bijakowe BKHM

Młyn jest urządzeniem do bardzo drobnego rozdrabniania surowców i substancji stałych, np. węgla, karbidu, cementu, słodu, zboża, masy papierniczej, materiałów biodegradowalnych i innych. Młyny służą głównie do uzyskania pożądanej frakcji materiałów. Młyny bijakowe znajdują zastosowanie w wielu branżach, najczęściej jednak wykorzystywane są przy produkcji pasz dla zwierząt, pelletu oraz brykietu. Znajdują zastosowanie zarówno w małych gospodarstwach rolnych, jak również ogromnych zakładach produkcyjnych. Młyny bijakowe doskonale rozdrabniają wcześniej wysuszone trociny, a także zrębki, wióry, ziarna, fornir, słomę, łodygi, a nawet drobne kawałki płyt meblowych, dzięki czemu powstaje jednorodna mieszanina, idealna do dalszej obróbki technologicznej.

Działanie rozdrabniacza bijakowego jest bardzo proste. Materiał rozdrabniany jest w komorze głównej młyna, do której podawany jest za pomocą podajnika. Do rozdrabniania dochodzi na drodze uderzania zastosowanych w młynie bijaków o surowiec oraz samego surowca o ściany komory młyna. Wielkość oraz regularność uzyskiwanej frakcji zależy od średnicy otworów zastosowanego we młynie sita. Ważne jest, żeby materiały trafiające do komory nie były zanieczyszczone. Inaczej mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

Młyny bijakowe mogą rozdrabniać wiele surowców. Usprawniają proces produkcji pelletu i brykietu, a dzięki wysokiej wydajności przyczyniają się do zmniejszenia kosztów produkcji. Wymiana bijaków i sit zastosowanych w młynach jest bardzo sprawna, dzięki czemu młyny bijakowe mogą pracować niemalże bez przerw technologicznych. Niewątpliwą zaletą młynów jest także niski poziom wibracji urządzenia, co zapewnia komfort w czasie ich pracy. Młyny bijakowe produkcji BIKO-SERWIS zapewniają optymalną wydajność przy rekordowi niskich kosztach eksploatacyjnych.