Instalacje separacji frakcji pylistej

Instalacje separacji frakcji pylistej

Realizujemy kompleksowe instalacje separacji frakcji pylistej drobnych kruszyw, czyli odseparowujące materiał poniżej 100 µm z frakcji piaskowej. Taki pył jest wartościowym produktem, zastępującym materiał mielony, a wytworzenie tą metodą ma dużo mniejszy koszt. Instalacja obejmuje: