Instalacje nawęglania i biomasy

Instalacje nawęglania i biomasy

Wykonujemy urządzenia transportowe i magazynowe instalacji nawęglania i dozowania biomasy, obejmujące:

Zakres naszych usług obejmuje zarówno prace projektowe, jak też prefabrykacje,, montaże i uruchomienia.