Odpylanie

Biko Serwis

Odpylanie

Przemysł i rolnictwo to obecnie najbardziej rozwinięte sfery działalności ludzi na Ziemi i także „najobfitsze” źródło emisji szerokiej gamy różnego rodzaju zanieczyszczeń środowiska. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń powstających w procesie produkcji przemysłowej i emisji ich do środowiska możliwe jest przez: modernizację instalacji, zmianę rodzaju stosowanych surowców, modernizację technologii oraz ograniczenie ilości używanych nośników zanieczyszczeń. Oczyszczanie czyli filtracja  polega na oddzielaniu zanieczyszczeń od ich nośników przy użyciu różnych metod i urządzeń.  Podstawowym zagadnieniem w procesach filtracyjnych jest uzyskanie możliwie maksymalnych skuteczności i wydajności działania instalacji. Przebieg procesu oddzielania cząstek ze strumienia przepływającego gazu jest metodą tzw. filtracji suchej. Odpylanie to istotny proces w przemyśle, odpowiednio dobrane odciągi pyłów mogą dawać bardzo wymierne korzyści. Stacje filtrów workowych są używane do odpylania przemysłowego od ponad 50 lat, zapewniając pełen zakres rozwiązań, od eliminacji uciążliwego pyłu po wentylację silosów oraz odzysk produktów / surowców. Instalacje odpylania zwiększają niezawodność linii produkcyjnych, generują oszczędności materiałowe, podnoszą efektywność oraz chronią zdrowie pracowników. Zanieczyszczenia takie jak zapylenie, niebezpieczne opary, nadwyżki ciepła technologicznego, czy też hałas wpływają szkodliwie na zdrowie pracowników jak i pogarszają warunki produkcyjne obniżając efektywność produkcji.

Projektując systemy odpylania indywidualnie podchodzimy do wyzwań, jakie są stawiane przed współczesnymi instalacjami przemysłowymi. Mamy świadomość, że odpylenie ma być niezawodne, ale jednocześnie oszczędne. Koncentrujemy się na szczegółach, by całość spełniała założenia technologiczne i aby nasi Klienci byli zadowoleni. Odpylacze i filtry produkcji BIKO-SERWIS są innowacyjnymi rozwiązaniami, są wyjątkowo sprawne i bardzo ekonomiczne w eksploatacji.

Projektujemy i wykonujemy systemy odpyleniowe dla różnych materiałów: pyłów mineralnych, biomasy, rozdrobnionych odpadów, ceramiki i innych. Wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z materiałami sypkimi systemy odpylające BIKO-SRWIS sprawdzą się w stu procentach.

W zależności od rodzaju zanieczyszczenia stosujemy: filtry workowe, filtry patronowe, filtry mgły olejowej, filtry mokre, skrubery, płuczki, cyklony i inne odpylacze. Zanieczyszczenia są usuwane przez różnego typu odciągi pyłów, odciągi wiórów, specjalistyczne ssawy oraz wyciągi pyłów oraz inne. Nasze instalacje odpylania znajdują zastosowanie w bardzo szerokim zakresie w różnych gałęziach przemysłu takich jak przemysł: metalowy, odlewniczy, energetyczny, spożywczy, kompozytowy, farmaceutyczny, drzewny, stoczniowy, militarny, lotniczy, higieniczny, papierowy i wiele innych. Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą najnowocześniejszych rozwiązań na rynku.

W miejscach, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie wybuchem magazynowanego i transportowanego pyłu, stosujemy specjalne rozwiązania odpylaczy dla stref ATEX. W każdym przypadku urządzenia są dobierane i projektowane z uwzględnieniem analizy ryzyka dla konkretnej instalacji z wyodrębnieniem stref i zabezpieczeniami przeciw przejściu fali uderzeniowej. Wiemy, jak ważne jest bezpieczne odpylenie pyłów zagrożonych wybuchem.

Odpylacze workowe BKDF

Nasze modułowe odpylacze zapewniają skuteczną filtrację gazów przemysłowych. Są szeroko stosowane w branży chemicznej, energetycznej, drzewnej i wielu innych, gwarantując emisję na bezpiecznym poziomie. Oferujemy wersje filtrów z lejami, izolowane, z ogrzewanymi zaworami, a także do pracy w strefach ATEX.

Nowe rozwiązania koszy podtrzymujących worki filtracyjne oraz dyszy przedmuchowych poprawiają efektywność filtracji. Dzięki innowacyjnym efektom symulacji przepływów wykorzystujemy teraz najlepiej całą powierzchnię filtracyjną. Nasze rozwiązania zapewniają maksymalną sprawność przy optymalnym budżecie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu przy serwisie systemów odpyleniowych dajemy rozwiązania bezpieczne i proste w obsłudze. Jednocześnie mocno stawiamy na unifikację elementów eksploatacyjnych w zakładach naszych klientów, ponieważ wiemy, jak ważne jest zapewnienie ciągłości pracy urządzeń filtrujących.

Odpylacze patronowe BKDC

Odpylacze patronowe świetnie się sprawdzają w ograniczonej przestrzeni. Zapewniają filtrację stanowiskową, odpylanie zbiorników, przesypów i urządzeń. Odpylacze patronowe BKDC oczyszczają gazy w przemyśle materiałów budowlanych, chemicznym, energetycznym, ceramicznym i wielu innych miejscach.

Filtracja w odpylaczach partonowych odbywa się na powierzchni plisowanego wkładu, który dzięki ukształtowaniu ma dużą powierzchnię filtracyjną w stosunku do zajmowanej przestrzeni. Regeneracja wkładu następuje przy użyciu sprężonego powietrza w cyklach czasowych lub w oparciu o pomiar różnicy ciśnień.

Centralne odkurzacze BKVC

Wykonywane przez nas stacjonarne systemy centralnego odkurzania stosowane są w przemyśle, w celu utrzymania w czystości miejsca pracy oraz urządzeń technologicznych. Odpylanie, to istotne zadanie, które przekłada się na bezpieczeństwo i komfort pracowników danego zakładu.

BIKO-SERWIS produkuje nowocześniejsze na rynku urządzenia, które sprawdzą się nawet u najbardziej wymagających Klientów. Instalacje odpylania są projektowane przez grono inżynierów, którzy mieli okazje pracować z markami znanymi na całym świecie.

Nasze instalacje odpylania są energooszczędne, dlatego każdy przedsiębiorca będzie zadowolony z niskich kosztów eksploatacyjnych i generowanych oszczędności przy zachowaniu maksymalnych wydajności urządzeń odpylających.

Zaprojektujemy, wyprodukujemy i uruchomimy daną instalację, a następnie przeszkolimy pracowników w zakresie jej obsługi. Oferujemy specjalistyczne odkurzacze przemysłowe przystosowane dla niemal każdego rodzaju przemysłu, w szczególności dla: farmaceutyki, zakładów chemicznych, petrochemicznych, zakładów spożywczych, browarów, pomieszczeń czystych (clean room) oraz przemysłu energetycznego, metalowego, budowlanego i wielu innych.

Instalacje centralnego odkurzania przemysłowego projektujemy w sposób kompletny uwzględniając wyjątkową specyfikę potrzeb naszych Klientów.

Nasza oferta zawiera doskonale wyposażone, specjalne odkurzacze do odciągania pyłów wybuchowych i palnych w wersjach zgodnych z dyrektywą ATEX. Nasze przemysłowe odkurzacze centralne łączą w sobie trzy podstawowe dla inwestorów cechy: wysoką jakość, oszczędność energii i mediów oraz niską cenę urządzeń.

Odpylacze procesowe BKXX

Do bezpośredniego odpylania procesów przemysłowych proponujemy filtry zabudowane na urządzeniach o parametrach dostosowanych do danego procesu. Dobieramy materiały filtracyjne oraz ciśnienia i przekroje instalacji, dostosowujemy czasy pracy i cechy sterowania do potrzeb technologicznych.

Specjalne kształty koszy oraz modelowanie przepływów powietrza zapewniają wysoką sprawność przy oszczędnościach eksploatacyjnych. Oferujemy także filtry i instalacje w wersjach ATEX.