UMOWA: RPSW.03.02.00-26-0041/18-00

Informujemy, że Biko-Serwis sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy Biko-Serwis

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Umowa o dofinansowanie

Numer: RPSW.03.02.00-26-0041/18-00

Łączna wartość projektu

1 924 096,99 PLN

Kwota dofinansowania projektu z UE

805 701,59 PLN

Cele projektu

Przedmiotem projektu jest wsparcie, udzielenie dotacji i poprawienie
efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez termomodernizacje powierzchni 5176,93 m2, zmodernizowanie energetyczne budynku
przedsiębiorstwa, a także wybudowanie 1 jedn. wytwarzania energii elektrycznej z OZE poprzez montaż PV o łącznej mocy 49,88 kWp.

Planowane efekty:

termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy BIKO-SERWIS sp. z o.o. sp. k do wzrostu konkurencyjności firmy osiągane poprzez optymalizację kosztów przedsiębiorstwa oraz poprawy atrakcyjności przedsiębiorstwa na świętokrzyskim rynku.

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę
zrównoważonego rozwoju, gł. poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym
zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza w regionie. Planowane
przedsięwzięcie nie będzie miało zatem negatywnego wpływu na
środowisko naturalne, w tym na obszary NATURA 2000.
Termomodernizacja obiektu, w tym ocieplenie budynku przyczyni się do
zmniejszania strat zużycia energii, a więc pośrednio do zmniejszenia
szkodliwych emisji związanych z jej wytwarzaniem do środowiska naturalnego.

Instalacja fotowoltaiki pozwoli na redukcję wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii, oraz wpłynie na zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla do atmosfery Ponadto, projekt przyczyni się do budowania bardziej konkurencyjnej gospodarki, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny. Projekt pozwoli pracownikom
i mieszkańcom terenu objętego projektem na życie w warunkach jakie są dziś standardem dla Unii Europejskiej.