UMOWA: POPW.01.04.00-26-0001/21-00

Informujemy, że Biko-Serwis sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

Podniesienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa Biko-Serwis, dzięki wdrożeniu założeń Strategii wzorniczej.

Umowa o dofinansowanie

Numer: POPW.01.04.00-26-0001/21-00

Łączna wartość projektu

8 051 580,00 PLN

Kwota dofinansowania projektu z UE

2 945 700,00 PLN

Cele projektu

Długofalowym celem projektu jest wzmocnienie pozycji rynkowej firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów, których przedsiębiorstwo do tej pory nie oferowało swoim Klientom oraz
trwałe zaszczepienie wzornictwa w przedsiębiorstwie, w tym m.in. procesu "design thinking", czy cyklicznego weryfikowania potrzeb klientów firmy.

Celami cząstkowymi projektu są:

- dywersyfikacja portfela produktów - wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów dopasowanych do oczekiwań odbiorców i trendów na rynku w postaci modułowych urządzeń z grupy BIKOSequence.

- zwiększenie udziału wzornictwa w procesie rozwoju produktów i tworzenia oferty

- rozbudowa, unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym usprawnienie i podniesienie jakości pracy (w powiązaniu z wdrożeniem innowacyjnych produktów)

- zwiększenie rozpoznawalności marki firmy oraz produktów na rynku poprzez kompleksowe zaprojektowanie działań wizerunkowych, informacyjnych i marketingowych

- usprawnienie i optymalizacja procesów biznesowych

Planowane efekty:

Wdrożenie nowych, innowacyjnych produktów z zachowaniem zasad wynikających z identyfikacji wizualnej zarówno nowych produktów jak i całego przedsiębiorstwa Biko-Serwis.

wzornictwo