UMOWA: POPW.01.04.00-26-0001/21-00

Informujemy, że Biko-Serwis sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

Podniesienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa Biko-Serwis, dzięki wdrożeniu założeń Strategii wzorniczej.

Umowa o dofinansowanie

Numer: POPW.01.04.00-26-0001/21-00

Łączna wartość projektu

8 051 580,00 PLN

Kwota dofinansowania projektu z UE

2 945 700,00 PLN

Cele projektu

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji rynkowej firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów, których przedsiębiorstwo do tej pory nie oferowało swoim klientom oraz trwałe zaszczepienie wzornictwa w przedsiębiorstwie.

Planowane efekty:

Wdrożenie nowych, innowacyjnych produktów z zachowaniem zasad wynikających z identyfikacji wizualnej zarówno nowych produktów jak i całego przedsiębiorstwa Biko-Serwis.

wzornictwo