UMOWA: POIR 01.01.01-00-0005/15-00

Informujemy, że Biko-Serwis sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

Prace badawcze metodami DEM i CFD nad nowymi materiałami i technologiami w produkcji materiałów budowlanych

w ramach Działania 1.1 „ Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie

Numer: POIR 01.01.01-00-0005/15-00

Łączna wartość projektu

6 691 626,24 PLN

Kwota dofinansowania projektu z UE

4 838 380,56 PLN

Cele projektu

Przedmiotem projektu jest realizacja prac badawczych zmierzających do wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych w zakresie produkcji materiałów budowlanych.

Planowane efekty:

Wdrożenie rozwiązań technologicznych w zakresie i materiałowych w zakresie produkcji nowych materiałów budowlanych.

dem_cfd_biko