Odsiarczanie spalin metodą DSI (dla ciepłowni o mocy 1-50 MW wyposażonych w filtr workowy)

Blog

Transformacja energetyczna jakiej ma dokonać Polska w ramach przyjętego ustawodawstwa EU, wymusza rygorystyczne normy dotyczące emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw kopalnych.

Wytyczne prawne i techniczne dla średnich obiektów energetycznego spalania (medium combustion plants) czyli obiektów o nominalnej mocy cieplnej w zakresie 1 do 50 MW wprowadzają od 01.01.2025 roku znaczne obniżenie norm emisji dla pyłów oraz związków siarki – produktów poreakcyjnych ze spalania m.in. węgla kamiennego. (podstawa prawna: BAT Reference Document / BREF)

POTRZEBY RYNKOWE

Pojawiło się zapotrzebowanie na tanie i wydajne urządzenia oraz technologie obniżające emisję związków siarki.

Największą potrzebą małych i średnich obiektów energetycznego spalania stały się urządzenia, które oferują: prostotę, niskie koszty inwestycyjne, dużą pewność ruchową, łatwość automatyzacji, utrzymanie wymaganej skuteczności i parametrów pracy, niewielkie wymagania w zakresie czynności obsługowych i konserwacyjnych, łatwość utrzymania wysokiej dyspozycyjności.

BEZ DŁUGIEJ I KOSZTOWNEJ PROCEDURY UZYSKIWANIA POZWOLEŃ

Wdrożenie mobilnych Zespołów do Odsiarczania Spalin pozwala na szybką ich relokację, oraz na wykonanie montażu na istniejących placach, bez konieczności uzyskiwania drogich i ciągnących się miesiącami pozwoleń na budowę. Wymagana ilość miejsca to tylko 3 x 10 metra kwadratowego.

Oferujemy: brak zezwoleń, krótki czas dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń, niejednokrotnie bez konieczności używania dźwigów.

MOŻLIWOŚĆ LEASINGU URZĄDZEŃ

Jeśli chwilowo nie mają Państwo środków na przeprowadzenie dużych i drogich inwestycji modernizacyjnych, oferujemy możliwość dogodnego finansowania wdrożenia naszych instalacji.

Za określoną sumę pieniężną ustalaną indywidualnie i płaconą w ratach, przez określony czas mają Państwo możliwość użytkowania naszych instalacji, bez konieczności ich nabycia w danym momencie, z prawem do ich wykupu po zakończeniu umowy leasingowej.

SZYBKIE DZIAŁANIA ALBO ZAMKNIĘCIE BIZNESU

Nowe ustawodawstwo wchodzi w życie z dniem 01.01.2025 roku. W praktyce oznacza to, że średnie i małe obiekty energetycznego spalania, które nie dostosują swoich instalacji i technologii do obniżonych norm emisji związków siarki, mogą zostać zamknięte. Presja czasu staje się ogromna.

Przedstawiamy Państwu gotowe, skrojone na miarę i wygodne i tanie rozwiązanie wszystkich związanych z tym problemów. Zapraszamy do współpracy.

MOBILNE I STACJONARNE ZESTAWY URZĄDZEŃ DO SUCHEGO ODSIARCZANIA SPALIN

Zestaw urządzeń produkcji Biko-Serwis zapewnia redukcję związków siarki z małych i średnich instalacji spalania węgla kamiennego, wyposażonych (w większości przypadków) w kotły rusztowe. Urządzenia świetnie sprawdzają się w ciepłowniach oraz elektrociepłowniach przemysłowych oraz kotłowniach, które dążą do modernizacji lub przebudowy dotychczas użytkowanych instalacji oczyszczania spalin.

Poprzez dodanie do spalin pożądanej ilości sorbentów o odpowiednim składzie chemicznym, możliwe jest usuwanie związków siarki i innych zanieczyszczeń w kanale spalin. Usuwanie zanieczyszczeń gazowych w procesach absorbcji i adsorpcji wymaga kontaktu cząstek gazów podlegających redukcji z sorbentem.

OFERUJEMY: ZAPEWNIAMY:
BEZPIECZEŃSTWO I NIEZAWODNOŚĆUTRZYMANIE WYMAGANEJ SKUTECZNOŚCI PRZY ZNACZNYCH FLUKTUACJACH PRZEPŁYWU SPALIN
SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNEDUŻA PEWNOŚĆ RUCHOWA
NISKIE KOSZTY INWESTYCYJNEPROSTOTA ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII
ROZWIĄZANIA MOBILNE I STACJONARNEŁATWOŚĆ AUTOMATYZACJI PROCESÓW
SYMULACJE PROCESOWE I TESTY INSTALACJIWYSOKA DYSPOZYCYJNOŚĆ ORAZ NIEWIELKA ILOŚĆ CZYNNOŚCI OBSŁUGOWYCH I KONSERWACYJNYCH
ROZWIĄZANIA MOBILNE I STACJONARNEURZĄDZENIA MOBILNE POZWALAJĄCE NA SZYBKĄ RELOKACJĘ, BEZ KONIECZNOŚCI UŻYWANIA DŹWIGÓW
WŁAŚCIWY DOBÓR MIESZANEK SORBCYJNYCHURZĄDZENIA MONTOWANE NA ISTIEJĄCYCH PLACACH BEZ KONIECZNOŚCI UZYSKIWANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EFEKT PRACY INSTALACJIMOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA ZARÓWNO SORBENTÓW WAPIENNYCH JAK I SODOWYCH
KRÓTKI CZAS DOSTAWY, MONTAŻU I URUCHOMIENIA URZĄDZEŃURZĄDZENIA SĄ WYPOSAŻONE WE WŁASNY STEROWNIK I ŹRÓDŁO POWIETRZA PROCESOWEGO
MOŻLIWOŚĆ LEASINGU ZESTAWU URZĄDZEŃMOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWANIA ZESTAWU O MOBILNY ODPYLACZ WORKOWY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Tags :
Udostępnij :

Najnowsze wpisy

Masz pytania?

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń lub napisz do nas. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.