UMOWA: POPW.01.03.01-26-0002/19-00

Informujemy, że Biko-Serwis sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

Wdrożenie innowacyjnego zespołu urządzeń do produkcji wysokojakościowych, budowlanych mieszanek kompozytowych

Umowa o dofinansowanie

Numer: POPW.01.03.01-26-0002/19-00

Łączna wartość projektu

7 744 080,00 PLN

Kwota dofinansowania projektu z UE

2 833 200,00 PLN

Cele projektu

poszerzenie oferty Wnioskodawcy oraz wynikający z niej wzrost konkurencyjności. Zostanie to uzyskane przez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych nad technologią obróbki materiałów sypkich, zwłaszcza w przemyśle materiałów budowlanych, wykonanych samodzielnie przez Wnioskodawcę oraz na jego zlecenie.

Planowane efekty:

Powstanie całkowicie nowego ciągu technologicznego przeznaczonego do budowy zespołu urządzeń do produkcji budowlanych mieszanek kompozytowych.