Instalacja do pobierania próbek z autocystern

Uncategorized

Dziś pragniemy Państwu zaprezentować jedyną w Polsce, zautomatyzowaną instalację, służącą do pobierania próbek materiałów sypkich i drobno kawałkowych z cystern samochodowych. 

Mogło by się wydawać, że obowiązkom kierowcy zawodowego nie towarzyszy aspekt pracy na wysokości, wszak jego zadaniem jest prowadzenie zestawu pojazdów o określonej masie całkowitej. 

Jednakże zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, pracą na wysokości jest już praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Mając na uwadze, że kierowcy pojazdów pow. 3,5 t wchodzą na naczepę, taka praca jest uznana za pracę na wysokości. W takim przypadku kierowcy winni mieć stosowne badania do pracy na wysokości do 3 m. Kierowcy autocystern winni mieć uprawnienia do pracy na wysokości pow. 3 metrów z racji konieczności otwierania włazów na cysternie, kontrolowania stanu jej napełnienia lub właśnie konieczności pobrania próbek do badań laboratoryjnych.  

Jakie zatem zabezpieczenia należy stosować podczas rozładunku autocysterny? W jaki sposób powinien być zabezpieczony pracownik, który musi wejść na cysternę na wysokość powyżej 3 m, w celu otwarcia klapy zbiornika i pobrania próbki? 

Praca na wysokości jest zaliczana do prac szczególnie niebezpiecznych, wymaga zastosowania odpowiednich procedur organizacyjnych oraz pełnego zabezpieczenia pracownika przed upadkiem z wysokości. Pracownik powinien być zawsze stosownie zabezpieczony przed upadkiem.

Jeśli nie ma możliwości zastosowania ochron zbiorowych pracownik bezwzględnie powinien być zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej. Zastosowanie ich powinno być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować jego zwiększenia, uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy oraz  uwzględniać wymagania ergonomii i stanu zdrowia pracowników. 

Barierka z jednej strony cysterny nie jest wystarczającym zabezpieczeniem, przed upadkiem. Zwłaszcza ze powierzchnia cysterny może być oblodzona lub zabrudzona np. jakąś substancją tłustą. Barierka nie chroni również kierowcy przed upadkiem we wszystkich kierunkach. Barierka ma bardziej praktyczne zastosowanie, gdy w grę wchodzi konieczność przypięcia do niej linki bezpieczeństwa będącej elementem szelek. Nowoczesne samochody maja linkę przy barierce pracownik musi tylko przypiąć ją do swoich szelek bezpieczeństwa. 

Na ewentualność dbania o własne bezpieczeństwo kierowcy zawodowi
przygotowywani są podczas szkoleń i nabywania swoich uprawnień, jednakże
obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa spoczywa również na pracodawcach i firmach
w których kierowcy zawodowi wykonują swoją pracę. Dobre warunki i właściwie
przygotowane stanowiska pracy muszą iść w parze ze spełnianiem wymogów BHP.
Ochrona zdrowia i życia pracowników powinna być kluczowym zadaniem dla każdego
pracodawcy. Spójna polityka i przestrzeganie zasad to najlepszy sposób na
zapobieganie wypadkom w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych oraz chorobom
zawodowym. 

Po co więc budowanie specjalnych zautomatyzowanych instalacji służących do otwierania i zamykania włazów i pobierania próbek w sposób bezpieczny ? To kwestia profesjonalizmu odpowiedzialności naszych Klientów oraz chęci otoczenia swoich pracowników kompleksową ochroną. 

Przede wszystkim zastosowanie balustrady i podestu z koszem podczas pobierania próbek z autocysterny chroni kierowcę przed upadkiem w wszystkich kierunkach. Jeśli konstrukcja wyposażona jest w inne stałe elementy lub urządzenia chroniące pracownika

przed upadkiem z wysokości, wówczas nie zaliczamy takich czynności do pracy na wysokości (niezalenie od wysokości na jakiej znajduje się powierzchnia na jakiej wykonywane są czynności przez kierowcę).

Podest opuszczany do poboru próbek materiału z autocystern znajduje zastosowanie głównie przy poborze suchych materiałów sypkich i drobno-kawałkowych w transporcie samochodowym. 

Zaprojektowana przez nas instalacja jest zadaszona, powierzchnia zabudowy oraz powierzchnia użytkowa instalacji wynosi 18 m2. Ponieważ pomost jest całkowicie metalowy zastosowano uziemienia i instalację odgromową. Konstrukcje stalowe i spawy zabezpieczono antykorozyjnie poprzez malowanie specjalistycznymi powłokami lakierniczymi. Odporność na zmienne warunki atmosferyczne jest kluczowa w przypadku instalacji pracującej na zewnątrz.  

Podest składa się z części stałej oraz części ruchomej, który pozwala na bezpieczne otworzenie włazu cysterny samochodowej oraz poboru próbki materiału znajdującego się wewnątrz. Podest opuszcza się za pomocą przekładni śrubowej dwukolumnowej w układzie góra – dół. Położenie dolne podestu odbywa się za pomocą czujników mechanicznych wykrywających autocysternę. Pozycja górna jak i dolna podestu wykrywana jest za pomocą czujników zbliżeniowych. Pozycja pośrednia (wykrywanie obecności autocysterny) odbywa się za pomocą czujników mechanicznych.

Kierowca autocysterny zatrzymuje się przed sygnalizatorem świetlnym (na którym świeci się kolor czerwony) i szlaban jest opuszczony. Po tym możnaprzystąpić do czynności pozwalających na bezpieczne otworzenie włazu oraz pobór materiału transportowanego:

·       po zatrzymaniu samochodu przed szlabanem należy upewnic się, że operator każdorazowo stosuje środki ochrony indywidualnej (kask, buty, gogle ochronne, rękawice robocze etc.)

·       nastepnie należy udać się po schodach na górę podestu stałego, pamietając o tym, żeby zawsze zachować stabilny punkt podparcia oraz szczególną ostrożność podczas wchodzenia po schodach

·       nie należy wychylać się poza WEJDZ barierkę

·       naciskając przycisk „DÓŁ” na panelu sterującym podest opuszcza się aż do momentu wykrycia autocysterny,

·       operator powinien każdorazowo upewnić się, że podest opuszczany zatrzymał się i pod nim znajduje się autocysterna

·       następnie zostaje zwolniona blokada furtki pomiędzy podestem stałym a ruchomym,

·       sygnalizator świetlny na pulpicie sterownia daje światło zielone informując o zwolnieniu blokady furtki,

·       zachowując szczególną ostrozność należy wejść na podest opuszczony na autocysternę i otworzyć właz w celu pobrania próbki materiału znajdującego się wewnątrz cysterny,

·       nie ma konieczności stosowania dodatkowych szelek bezpieczeństwa, jesli operator czuje się zagrożony może je dodatkowo załozyć

·       wielkość próbki, jaką należy pobrać, w stosunku do wielkości ładunku jest określona w kartach procedury pobierania próbek dla każdego typu produktu

·       po pobraniu próbki należy zakręcić szczelnie właz i opuścić podest ruchomy,

·       po wejściu na podest stały należy odłożyć próbkę do szafki na próbki,

·       należy pamiętać, aby zamykać za sobą furtkę po wejściu na podest stały

·       następnie należy nacisnąć przycisk „GÓRA” w celu podniesienia podestu ruchomego,

·       podest podniesie się jeśli furtka bezpieczeństwa będzie zamknięta, a kolor na sygnalizatorze świetlnym zmieni się na czerwony,

·       po osiągnięciu pozycji górnej przez podest ruchomy, szlaban się podnosi i na semaforze zaświeca się kolor zielony pozwalający na opuszczenie stanowiska poboru próbek.

Parametry techniczne instalacji:

·      zakres pracy: ~3700-4300mm

·      temperatura pracy: -200C do+400C

·      waga urządzenia gotowego do pracy (podest
ruchomy): ~580kg

·       podnośnik śrubowy elektryczny, motoreduktor ślimakowy

·      moc silnika elektrycznego: 1,5kW

·      napięcie silnika: 230/400VAC (50Hz)

·      wyjściowy moment obrotowy: 128Nm

Przebieg testów instalacji oraz jej odbiór został zakończony pomyślnie.  

Tags :
Udostępnij :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Najnowsze wpisy

Masz pytania?

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń lub napisz do nas. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. 

Kategorie