Linia demonstracyjna do produkcji materiałów na bazie zeolitów syntetycznych

Informujemy, że Biko-Serwis sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Linia demonstracyjna do produkcji materiałów na bazie zeolitów syntetycznych
Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej linii do produkcji materiałów na bazie zeolitów syntetycznych
Umowa o dofinansowanie nr nr umowy POIR.01.01.02-00-0044/16.