Linia demonstracyjna do produkcji materiałów na bazie zeolitów syntetycznych

Informujemy, że Biko-Serwis sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Linia demonstracyjna do produkcji materiałów na bazie zeolitów syntetycznych

Umowa o dofinansowanie nr nr umowy POIR.01.01.02-00-0044/16, łączna wartość projektu: 9 142 839,12 zł, dofinansowanie projektu z UE: 4 571 419,56

Cele projektu: stworzenie innowacyjnej linii do produkcji materiałów na bazie zeolitów syntetycznych

Planowane efekty: stworzenie nowej, innowacyjnej technologii produkcji materiałów na bazie zeolitów syntetycznych