Zapytanie na realizację usługi specjalistycznej w zakresie wdrożenia informatycznego systemu zarządzania klasy ERP

W związku z planowaną realizacją usługi specjalistycznej w zakresie wdrożenia informatycznego systemu zarządzania klasy ERP prosimy o złożenie oferty w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe oraz formularz ofertowy. Prosimy o przesłanie oferty w terminie do 02.01.2020.

Więcej informacji udziela Tomasz Bień: tomasz.bien@bikoserwis.pl