Zapytanie na realizację usługi specjalistycznego serwisu linii pilotażowej

W związku z realizacją projektu badawczego w ramach działania POIR 1.1.2 Linia demonstracyjna do produkcji materiałów na bazie zeolitów syntetycznych prosimy o przedstawienie oferty na realizację usługi specjalistycznego serwisu linii pilotażowej, polegającej na:

  • sprawdzenie poprawności zabudowy wag
  • wykonanie kalibracji wag
  • sprawdzenie poprawności komunikacji i układu sterowania wagami

Termin składania ofert: 19.06.2018

Prosimy o złożenie ofert na adres: biuro@bikoserwis.pl