Wdrożenie innowacyjnego zespołu urządzeń do produkcji wysokojakościowych budowlanych mieszanek kompozytowych

Informujemy, że Biko-Serwis sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Wdrożenie innowacyjnego zespołu urządzeń do produkcji wysokojakościowych budowlanych mieszanek
kompozytowych

Umowa o dofinansowanie nr POPW.01.03.01-26-0002/19-00, łączna wartość projektu: 7 744 080.00 zł, dofinansowanie projektu z UE: 2 833 200.00

Cele projektu: poszerzenie oferty Wnioskodawcy oraz wynikający z niej wzrost jego konkurencyjności. Zostanie to uzyskane poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych nad technologią obróbki materiałów sypkich, zwłaszcza w przemyśle materiałów budowlanych, wykonanych samodzielnie przez Wnioskodawcę oraz na jego zlecenie.

Planowane efekty: powstanie całkowicie nowego ciągu technologicznego przeznaczonego do budowy zespołu urządzeń do produkcji budowlanych mieszanek kompozytowych.