Wygrzewanie betonów

Do procesów wygrzewania betonów używamy 4 palników olejowych o zakresie mocy od 72 KW do 2,23 MW.

Parametry instalacji do wygrzewania:

  • możliwość sterowania niezależnych 3 palników o mocy do 1,23 MW
  • mobilność
  • zasilanie olejem opalowym
  • możliwość odczytu temperatur z 8 czujników dowolnie rozmieszczonych na wygrzewanym obiekcie, co umożliwia dokładne wygrzewanie newralgicznych obszarów urządzenia
  • łatwość odczytu danych oraz sterowania instalacją
  • możliwość zaprogramowania żądanej krzywej wygrzewania
  • możliwość wykonania rejestracji przebiegu procesu.

Na podstawie parametrów materiału oraz obiektu opracowywana jest procedura wygrzewania betonu oraz zaplanowana jest praca instalacji oraz uszczelnienie obiektu. Wykonanie przegród minimalizuje straty ciepła, co redukuje koszt wygrzewania. Sam proces nadzorowany jest przez sterownik połączony z czujnikami temperatury, umożliwiający rejestrację parametrów pracy i określenie punktów charakterystycznych.

drying