Utrzymanie urządzeń odpyleniowych

Usługa obejmuje diagnostykę filtrów, cyklonów i rurociągów odpyleniowych, a także sprawdzanie i  wymianę worków i koszy w odpylaczach. Wykonujemy także:

  • badanie prędkości przepływu gazów i ich temperaturę
  • wymianę uszkodzonych kształtek instalacji odpyleniowej
  • standaryzację rodzajów koszy i worków
  • symulacje przepływu gazów i termiki

img_1929