Reakcje awaryjne

Reagujemy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji jest ściśle dostosowany do wymogów wynikających z zapewnienia ciągłości pracy instalacji. Pełnimy całodobowe dyżury dla najważniejszych urządzeń, w innych przypadkach zapewniamy interwencję w jak najkrótszym czasie.

Usługi utrzymania ruchu świadczymy w trzech podstawowych formach:

  • awaryjna, obejmująca jedynie reakcję zewnętrznych grup remontowych w sytuacjach tego wymagających, w oparciu o przyjęte wcześniej ogólne zasady współpracy
  • pełna, przewidująca przejęcie całkowitej odpowiedzialności za sprawność pracy urządzeń. Wymaga dokładnego przygotowania i ścisłego określenia warunków współpracy
  • mieszana, przewidująca ścisłą współprace nielicznego dozoru zleceniodawcy z ekipami wykonawcy

obraz 010